Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Verottaja , Joulukuun 27, 2017 kello: 01:44:59
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: ITe , Joulukuun 26, 2017 kello: 20:16:05:

ITe kirjoitti:

» Entä koulutuspäivien halvemmat maksut seuran koulutusohjaajille ? Sekin on etu, rahan arvoinen etu.

» ITe: Jos koulutusohjaaja kouluttaa seurassa, hänen jatkokouluttamisensa seuran taholta on tosiasiassa investointi tulevaisuuteen. Jos kouluttajalla on koulutusvelvoiteeseen sidottua etua oman pätevöitymisensä lisäämisestä, kyseessä ei ole henkilökohtainen etu, vaikka koulutusohjaaja pystyisi kursseilta saamaansa oppia hyödyntämään myös omassa kilpailemisessaan. Joka tapauksessa hän on hankkinut sen seuran halusta ja seuran koulutuksen parantamiseksi. On sitten seuran omien jäsenten ja yleiskokouksen tehtävä valvoa, että saako seura rahoilleen vastinetta. Yleensä pääsääntöisesti saa, sillä useampi koulutettu kouluttaja pystyy kouluttamaan myös useampia koirakoita.

Kyseessähän on talkootyömääritelmä. Talkootyöstä tulee välittömästi verotettavaetuisuus, jos etuisuus ei kohdistu kaikkiin jäseniin tasapuolisesti. Talkootyöstä ei voi tehdä kumpikaan osapuoli vähennyksiä.

Paljon yksinkertaisempaa on tehdä ilmoitukset ja maksaa verot niistä muutamasta sadasta eurosta, joka veroprosentista riippumatta on paljon vähemmän, kuin saatu etuisuus. jolla ei ole ylärajaa.

Seurakouluttajienkin kannattaisi miettiä myös kouluttamista oman toiminimen kautta. Ei vaadi suurta osaamista ja saisitte muitakin hyötyjä, kuin koulutuspalkkionne.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]