Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 28, 2017 kello: 12:19:24
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: mites tämä , Joulukuun 28, 2017 kello: 07:59:53:

Jääviys on monesti rajanvetoa eri asioiden välillä. Yleensä on niin, että järjestelmästä päättäminen ei kovin helposti mene jääviyden piikkiin. Toki sekin voi joskus olla mahdollista. Sen sijaan omassa asiassa päätöksen tekeminen on aina jääviyskynnyksen ylittävää. Silloin, kun päätetään korvaustasoista tai henkilökohtaisesta oikeudesta päästä johonkin koulutukseen, tulisi päätös tehdä muiden hallituksen jäsenten toimesta. Toisaalta ei hallituksen jäsenyys myöskään saisi olla mikään este osallistua koulutukseen, eikä koulutusta voida evätä sillä perusteella, että joku on hallituksessa. Yleensä olisi hyväksi, että ehdollepanoa varten olisi oma ryhmänsä, joka tekisi oman arvioinsa, jossa kurssin sisältö ja laajuus huomioiden arvioitaisiin ehdokkaiden kelvollisuutta. Pienemmällä kursilla vähän löysemmin ja kalliimmalla ja merkittävämmällä myös vähän tarkemmin. Kun päättämässä on yhdistys, sillä on hyvä mahdollisuus jo etukäteen sisällyttää vaatimuksiin myös jonkinlaisia sitoumuksia kurssin jälkeisestä koulutusvelvoitteesta jäsenistölle. Itse en ainakaan lähtisi tekemään ainuttakaan seuralle kallista kurssipäätöstä ilman, että en edellyttäisi seuran saavan siitä hyötyä. Jokainen saa tietysti kurssittaa ja kouluttaa itseään omaan tarpeeseensa niin paljon kuin lystää. Sama asia koskee kiintiöitä. Jos paikkoja on rajallinen määrä, tulee paikat ensisijaisesti jakaa niille, joiden kautta kurssituksen uskotaan tuovan hyötyä seuralle. Vasta ylijäävät paikat voidaan myydä ulkopuolisille. Tämä siis siinä tapauksessa, että järjestäjätahona on seura. Jos järjestäjänä on ulkopuolinen yritys, niin sehän saa myydä palveluaan kenelle tahtoo, vaikka kurssilla olisi seurakiintiö. Silloin vain tuon kiintiön osalta edellytetään tasapuolisuutta.

Vaikeinta on mielestäni löytää tasapaino ulkopuolisen kouluttajan käytölle, kun lähtökohtana on osaamistaso. Jos tasoksi ulkopuoliselle kouluttajalle määritellään vaikkapa vain SM-kisoihin tähtäävien kouluttaminen ja juuri tuota ryhmää tuetaan taloudellisesti, niin oikean tason määrittäminen on vaikeaa. On sinällään sallittua tukea tuota osaamistasoa, sillä jokaisella jäsenellä on oikeus tuota tasoa tavoitella. Silloin täytyy olla kuitenkin selkeät ja tuloksiin perustuvat kriteerit ryhmään pääseville. Ryhmän tuesta ei voida myöskään päättää vain hallituksen toimin vaan tuki on esitettävä budjetissa. Tässä jää jäsenistölle itselleen suuri vastuu pitää puolensa, ettei huippuja tueta suhteettoman paljon muiden maksuosuuksilla. Muiden on hyvä pitää huolta, että he esittävät omat vaatimuksensa halliajan ja muiden kurssien suhteen, jotka pidetään sitten vaikka näiden edistyneempien toimesta.

Yhdistyksen sisällä kyseessä on talkootoiminnasta, mutta ei kenenkään kannata olla sinisilmäinen, muuten itselle jää vain maksajan rooli. Jokaisella on oikeus myös vaatia tasapuolista kohtelua, vaikka toteuttamistavat saattavat vaihdella ja niiden on syytäkin vaihdella.

Budjettia ja toimintasuuunnitelmaa sekä myöhemmin tuloslaskelmaa ja toimintakertomusta on syytä katsoa analyyttisesti. Jos on jotain erityisryhmiä, niin niihin osallistuvien henkilöiden nimet tulee olla julkisia, jos niitä ei olisikaan tarve toimintakertomuksiin laittaa. Kouluttajien oikeudet ja velvollisuudet tulisi kirjata jonnekin yhdistyksen omille sivuille kaikkien nähtäväksi jne.. Yhdistyksen sisällä on mahdollista laskea jotain tunnuslukuja hyödyistä ja velvollisuuksista sekä niiden toteutumisista. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen sisällä tulisi olla avoimuus ja julkisuus. Asiat ja ratkaisut tulisi olla perusteltuja ja päätökset tulisi olla kohtuudella riitautettavissa. Riitauttaminen ei tarkoita riitelemistä vaan kyseenalaistamista tavalla, jossa päätöksen lähtökohdat ja perusteet voidaan ottaa yhdistyksen sisällä uudelleen käsiteltäväksi. Asian vakavuus määrittelee onko oikea paikka toimikunta, hallitus vai yleiskokous.

Kaikissa yhdistyksissä olisi hyvä olla selvillä oman yhdistyksen toiminta-ajatus. Kaikkien yhdistysten toiminta-ajatuksen ei suinkaan tarvitse eikä se voikaan olla samanlainen. Toiset keskittyvät huippu-urheiluun ja toiset haluavat olla yleisseura. Niitä johdetaan ja niiden toimintasuunnitelmat ja budjetit ovat erilaisia. Niissä voidaan toteuttaa siksi myös täysin toisistaan poikkeavaa rahoitusmallia ja vastuunjakoa. Yhdistyslaki kyllä mahdollistaa suurenkin varioinnin. Variointia ei tule kuitenkaan piilotella ja yhdistykseen liittyessään jokaisen on syytä tietää periaatteet. Se, että toimitaan toisin kuin mitä ollaan päätetty tai mihin ollaan sitouduttu on kusettamista. Siitä on lyhyt matka suurempiin rikkeisiin joko yhdistysoikeuden tai verottajan näkökulmasta.

Niin ja vielä yksi oleellinen asia. Yhdistykset on luotu tuottamaan hyvää toimintaa jäsenilleen. Yhdistyksen tehtävänä ei ole luoda kassavirtaa ainoallekaan yritykselle vaikka sen edustaja toimisi yhdistyksen lähipiirissä tai edustaisi lajin huippua. Yhdistykset ovat sen jäseniä varten ei ulkopuolisia varten. Yhdistyksen jäsen, joka toimii yrittäjänä ja myy yhdistykselle palveluita on aina ulkopuolinen. Ulkopuoliseen on suhtauduttava aina ulkopuolisena olipa ulkopuolisen tavoitteet tai lähtökohdat kuinka hyviä tahansa. Ulkopuolisen kanssa voi tehdä ja kannattaa tehdä yhteistyötä ja yritystoiminta on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta se ei ole yhdistystoimintaa. Nämä asiat on syytä pitää tiukasti erillään. Ei voi olla mahdotonta tehdä eroa näiden asioiden välillä. Eikä ole mitään syytä subventoida kenenkään yritystoimintaa yhdistystoiminnan varoin. Kauppaa voidaan käydä, mutta kaupan ehdoin.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]