Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 28, 2017 kello: 13:37:04
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Demokratiaa , Joulukuun 28, 2017 kello: 11:35:52:

Demokratiaa kirjoitti:

» - Puuttuu kokonaan "piiritason organisaatio" --> maantieteellinen tasa-arvo ei toteudu.

ITe: SAGIa valmisteltaessa tehtiin yksiselitteinen ratkaisu, että piiritason organisaatioita ei rakenneta. Syitä oli monia:

- Ei haluttu noudattaa Kennelliiton hyvin hajanaista piiriorganisaatiota ja irrottaa SAGIn toiminta siitä erilleen, koska aiemmin piirien kautta annettu ohjeistus oli johtanut kilpailu ja koulutus käytäntäntöjen hajanaisuuteen. Kaikissa piireissä ei edes ollut agilitytoimikuntaa ja työ oli ulkoistettu seuroille. Silloin tulevan liiton ei ollut mielekästä hajauttaa ohjausvaltaa noille kennelpiireille, koska niiden kautta ohjeiden antaminen olisi vain ylimääräinen byrokratiaporras.

- Kennelpiirit eivät voineet olla SAGIn jäseniä ja siten niiden ohjaaminen olisi juridisessakin mielessä ollut täysi mahdottomuus.

- SAGIa perustettaessa vain jäsenyhdistykset olivat SLU:n piirien jäseniä. SAGI ei ollut SLUn jäsen ja ei vielä sen seuraajan VALOnkaan täysjäsen vaan vasta Olympiakomitean jäsen. Kaikki SAGIn jäsenseurat eivät ole vieläkään edes omien paikallisten urheilupiiriensä jäseniä ja eivät ehkä koskaan myöskään tule sellaiseksi ryhtymään. SAGIn kannalta olisi eduksi, että sen jäsenyhdistykset olisivat myös näiden piirien jäseniä kennelpiirien lisäksi, mutta ne ovat vain tukiorganisaatioita. Niiden kautta ei ole mitään järkeä alueellista toimintaa ohjata. Ei kaikilla lajiliitoilla ole toimintaa liikunnan piirien toimistossa. Se on aivan liian kallista. Yhteistyössä on sen sijaan voimaa, mutta pöyristyttävä totuus on, että seurat eivät osaa liikuntayhteisön palveluita hyödyntää.

- Piiritason organisaatiolla tulisi olla selvät tehtävät. Nyt ainoa tehtävä, johon sitä ollaan kaivattu on koulutuksen järjestäminen. Siinäkään asiassa seurat eivät tunnu kykenevän yhteistyöhön. Miten voidaan kuvitella, että jos tässä yksinkertaisimmassa asiassa ei ole valmiutta edetä seurojen ja alueiden tasolla, niin miten jotain muuta olisi mahdollista järjestää tuossa mittakaavassa. Puheet piiritason toiminnasta ovat turhia niin kauan kuin yhtään mitään konkretiaa ei ole nähtävissä. Keskustelua tarvitaan naapuriseurojen tasolla käytännön kysymyksistä. Yksikään seura ei luovuta päätösvaltaa omista asioistaan muille ilman hyvää syytä. Nyt niitä syitä on todella vähän.

- Mikään ei estä SAGIn sisällä perustettavia virtuaalisia keskustelupiirejä, joissa kehitettäisiin toimintaa. Puheet piiriorganisaatiosta ovat lähinnä turhaa byrokratiaa.

- Nykyisin on tarvetta mahdollisimman matalille organisaatioille ja läheiselle päätöksenteolle. Tuota ajatusta on hellittävä eikä luotava turhaa byrokratiaa, jollei sillä saavuteta erityistä etua.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]