Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 29, 2017 kello: 22:19:23
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Demokratiaa , Joulukuun 29, 2017 kello: 19:31:40:

Oikean demokratian peruslähtökohta on, että julkisesti esitetään niitä ajatuksia ja tavoitteita, joita kohti halutaan edettävän. Mielelläni lukisin niistä ratkaisumalleista, jotka Sinua kiinnostavat. Se, että esitetään ongelmia ei ole sama asia, kuin että esitetään tavoitteita. Jotkut asiat tapahtuvat evoluution toiset revoluution kautta. Venäjän vallankumous ei ole koskaan täyttänyt pohjoismaisen demokratian pienimpiäkään kriteereitä. Suomalainen yhdistystoiminta on kaikilta osin kansanvaltaisen lain alaista toimintaa ja viimekädessä sitä valvoo riippumaton tuomioistuinjärjestelmä, jonka kautta kaikki ei demokraattiset päätökset ovat riitautettavissa. Venäjällä mitään ei voida riitauttauttaa yleisessä tuomioistuimessa, joten jo perusteiltain väitteesi on outo ja vailla laillisuuspohjaa.

Minua kyllä aidosti kiinnostaisi se ratkaisumalli, millä demokratian määrää voitaisiin SAGIssa lisätä. Se ei kuitenkaan lisäänny jollei ole myös toimivaksi koettuja ehdotuksia. Lukisin niistä hyvin mielelläni. Hyviä, loppuunasti pohdittuja ratkaisumalleja on todellakin liian harvassa.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]