Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Arto , Joulukuun 30, 2017 kello: 09:50:12
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: ITe , Joulukuun 29, 2017 kello: 22:19:23:

Demokratia on vain paras hallintamuoto. Ei sekään mikään ideaali ole niin, että siihen kannattaa vedota aina kun joku esittää vaihtoehtoja vallassa oleville ajatuksille. Vaihtoehdottomuuden takana hönkii sama uusliberaali henki, joka sanoo valtionvarainministerin suulla, että vaihtoehtoja valtion menojen leikkauksille (lue: köyhät kyykkyyn) ei ole.

Demokratian toteutumisen esteenä on se, että suurin osa ihmisistä ei ole tippaakaan kiinnostunut yhteisistä asioista ja enemmistöä niistä "liittoaktiiveistakin" ohjaa vuorovaikutuksessa vallan ja mukautumisen dynamiikka. Omilla aivoilla ajattelevia kun on vähän.

Siksi demokratia tarvitsee rinnalleen avoimen keskustelun ja sellaisia välineitä kuten nyt on valtakunnan politiikassa kansalaisaloitteen mahdollisuus, joilla demokraattisen valtakoneiston puutteita voidaan korjata.

Jos sama määrä energiaa olisi aikanaan käytetty lobbaamiseen SAGIn itsenäisen aseman saamiseksi Kenneliitosta kuin käytettiin urheilustatuksen hyväksyttämiselle, niin SAGI olisi ollut jo vuosia sitten SLU/VALO/etc täysjäsen ja Kennelliiton konservatiivinen järjestökulttuuri ja asenne olisi voitu korvata avoimemmalla ja dynaamisemmalla. Sitä saa mitä tilaa. SAGI voisi itse olla nyt se kilpaileva liitto.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]