Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti 💩 , Joulukuun 28, 2017 kello: 14:26:54
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: ITe , Joulukuun 28, 2017 kello: 13:37:04:

> - Mikään ei estä SAGIn sisällä perustettavia virtuaalisia keskustelupiirejä, joissa kehitettäisiin toimintaa. Puheet piiriorganisaatiosta ovat lähinnä turhaa byrokratiaa.

Liittoaktiivien haluttomuus ylläpitää ja osallistua keskustelualustoihin, joissa esitetään heidän toiveidensa ja tavoitteidensa vastaisia mielipiteitä estää tämän hyvinkin tehokkaasti. Muussa tapauksessa SAGIlla olisi jo käytössä jonkinlainen julkisesti avoin, mahdollisimman matalan liittymiskynnyksen keskustelufoorumi työryhmien toiminnan edistämiseen.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]