Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 29, 2017 kello: 14:29:52
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Verottaja , Joulukuun 29, 2017 kello: 09:55:16:

Verottaja kirjoitti:
» Näimpä kirjoitti:
» » Jos kukaan olisi lukenut Verohallinnon ohjeita, niin tietäisi että vapaaehtoisia saa kouluttaa verovapaasti. Kouluttajien kouluttamisesta ei siis muodostu veronalaista tuloa koulutettavalle. Tästä löytyy siis ohje.

» » Mutta siis jos kouluttajien omat harjoitusmaksut ovat reilusti alempia kuin muiden tai kouluttajat saavat jotain korvausta kouluttamisesta, niin tästä voi tulla veronalainen etuus. Se on taas kokonaan Verohallinnon näkökannasta riippuvaa, onko se verotonta vai veronalaista.

» » Seuraavan perusteella on mahdollista että kouluttajien alemmat harjoitusmaksut voisivat olla verottomia:

» » "4.4 Jäsenille sosiaalisin perustein annettavat edut

» » Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöt saattavat antaa sosiaalisin perustein erilaisia etuja toiminnassaan mukana oleville henkilöille. Sosiaalisin perustein annettavia etuja, kuten alennuksia osallistumismaksuista, pidetään verovapaana, jos kaikilla samassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada etu. Hyväksyttävänä pidetään esimerkiksi järjestelyä, jossa yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö on määritellyt edun saamiselle ennakkoon tietyt edellytykset ja etu myönnetään vain hakemuksen perusteella."

» Nyt kun vielä perustelet, miten sosiaalinen peruste voidaan rinnastaa kouluttajana, johtokunnan tms. talkootyön ja esim. vähävaraisten kesken.

» Sosiaaliset perusteet menevät läpi esim. nuorten, työttömien, eläkeläisten kohdalla, mutta tuskin talkootyössä!

ITe: Omalta osaltanikin täytyy vähän ottaa takapakkia. Talkootyön osalta ei todellakaan näin ole, eikä sosiaalinen peruste muutenkaan ole kovin hyvä peruste kuin poikkeustapauksessa ja niistä poikkeustapauksen periaatteista tulisi sopia etukäteen.

Agilityn asetelma on sen takia hieman erilainen tuossa valmentamisessa tai siis koulutusohjaajaksi kouluttamisessa, että muissa lajeissa valmentaja ei yleensä itse suorita tai kilpaile. Useimmiten hän on lopettanut jo oman uransa tai ei ole koskaan edes ollut varsinainen kilpailija. Äärimmillään taas jossain budolajeissa valmentaja on yleensä ehdottomasti se kaikkein kokenein ja osaavin. Kukaan ei odota, että jalkapallovalmentaja tai jääkiekkovalmentaja tai hiihtovalmentaja lähtee itse kentälle tai ladulle kisaamaan. Häneen kohdistuvat odotukset ovat erilaiset. Jos näitä muita valmentajia voidaan kouluttaa yhdistysten varoin, niin miksei agilityn valmentajia ja kouluttajia. Kysymys on myös siitä, mikä on päämäärä ja muistetaanko, että yhteisistä varoista on tarkoitus kouluttaa vain paremman kouluttamisen tai valmentamisen varmistamiseksi. Tavoite ei ole, että kouluttajasta tulee uusi maailmanmestari tai muun meriitin saavuttaja. Näistä muista tavoitteista tulee päättää ihan muilla periaatteilla, mutta toki nekin on mahdollisia jos pelisäännnöt ovat selvät.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]