Re: Miten voi laillisesti korvata


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Tammikuun 6, 2018 kello: 16:21:42
----------------------------------------------------------------------

Re: Miten voi laillisesti korvata

Vastineena juttuun: Miten voi laillisesti korvata, jonka kirjoitti: Jesuppa , Tammikuun 5, 2018 kello: 17:39:48:

Ei minulla ole mitään varmaa vastausta.

Ainakin tähän kannattaa tutustua ennen päätöksentekoa:

https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/netti_valo_paata_oikein_2016_.pdf

Laillisuus on aina tulkintaa ja kysymys on monesti siitä, kuka tulkitsee ja mitä lakia tulkitsee. Yleensä tulkinnat on parasta jättää juristeille, sillä viimekädessä asiat ovat aina yllättävän monimutkaisia. Me muut esitämme vain näkemyksiä ja niitä ei oikein voi kutsua tulkinnoiksi.

- Verottaja tekee oman viranomaisarvionsa, joka ei suinkaan aina tarkoita, että kyseessä olisi lopullinen päätös. Verottajalla on omat ohjeensa, jotka nekään eivät suinkaan aina ole kattavia. Kattavuuden vajavaisuus on hyvä huomioida ja on syytä arvioida kunkin ohjeen todellista painoarvoa, jos poikkeama on merkittävä. Verottajan ohjeenkin voi riitauttaa, vaikka aina se ei helppoa olekaan.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/48059/yleishyodyllisten_yhteisojen_ja_julkisy/

-Verottajan päätöksestä voi valittaa ja viimeistään KHO:n päätös muokkaa myös käytäntöä.

- Hyvä lähtökohta omalle arviolle on kuitenkin erottaa kulukorvaukset ja muut korvaukset toisistaan. Silloin ei ainakaan laiteta kaikkia munia samaan pussiin, kun ne eivät sinne kerran kuulu. Kulukorvaukset toteutuneiden mukaan jne..

- Tulopuolella taas kannattaa erottaa varsinaisen toiminnan tulot ja muut tulot. Yleishyödyllisyyden kannalta on tärkeä erottaa harrastustoiminta elinkeinotoiminnasta.

- Verotuksen lisäksi laillisuutta voidaan jossain tapauksessa joutua arvioimaan yhdistyslain näkökulmasta ja yhdistyksen sääntöjen näkökulmasta. Tämä näkökulma on erilainen kuin verottajan näkökulma. Omia sääntöjään tulkitessaan yhdistyksellä on siihen ensisijainen oikeus, mutta yhdistyksen päätökset voi sen jäsen ensin riitauttaa sääntöjen mukaisella menettelyllä ja tarvittaessa myös käräjäoikeudessa. Ulkopuolisilla ei tuossa menettelyssä ole mitään sananvaltaa eli esimerkiksi SAGI ei voi noihin asioihin oman käsitykseni mukaan mitenkään puuttua, eikä kyllä ole mitään syytäkään. Hyvät ja tasapuoliset menettelytavat on siis löydettävä yhdistysten sisältä eikä kenenkään ulkopuolisen toimesta. Yleensä ne myös löytyvät, kun asioita käsitellään avoimesti selkein päätöksin sekä hallituksessa että yleiskokouksessa. Kaikki piilopäätökset ovat taas myrkkyä sekä yhdistysdemokratian kannalta, mutta johtavat myös usein turhiin käräjäkäsittelyihin mitättömistä asioista, jolloin kaikki kärsivät. Yhdistyksissä otetaan turhia riskejä, jos sinällään täysin sääntöjen mukaisia ja laillisia päätöksiä pidetään piilossa. Moni hyvä ja tarpeellinen päätös on kaatunut siihen, että menettelytapa on ollut väärä. Vaikkapa hallihankkeissa on syytä tarkoin määritellä askel askeleelta, mihin toimenpiteisiin kukin päätös oikeuttaa ja mikä on seuraava päätöksenteon vaihe. Kun vaiheet ovat järjestyksessä, riitauttamisilla ja valituksilla ei ole etenemisedellytyksiä. Ikävin puoli on, että jos päätöksiä pidetään salassa niin vastuu päätöksistä siirtyy yhdistyksen yhteisvastuusta vähitellen hallituksen jäsenten yksityiseksi juridiseksi vastuuksi. On siis hallituksen jäsenten henkilökohtainen intressi tehdä päätökset niin julkisiksi, kuin mahdollista ja pitää vastuu päätöksistä yhdistyksessä.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]