Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Verottaja , Joulukuun 28, 2017 kello: 00:00:43
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: ITe , Joulukuun 27, 2017 kello: 13:28:23:

ITe kirjoitti:
» Menet mielestäni määrittelyssä liian pitkälle. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus ryhtyä kouluttajaksi. Silloin jos koulutusohjaajien kouluttamisen peruste on heidän osaamisensa lisääminen, jotta he voisivat kouluttaa muita, kyseessä ei todellakaan ole henkilökohtainen hyöty. Tietysti siinäkin on kohtuuden rajat. Ei voi olla niin, että yhden päivän saa koulutusta viikossa ja yhden päivän kouluttaa. Silloin ei synny tasapainoa. Ei töissäkään henkilökohtaisia kurssipäiviä katsota erikoiseduksi, vaikka niiltä ajoilta saadaan palkkaa, mutta hyöty voi olla henkilölle hyödynnettävissä myös harrastuselämässä. Verot maksetaan vain palkasta, eikä siitä, kuinka paljon kurssitus on maksanut työnantajalle kustannuksina. Vain erityisillä perusteilla työnantajan maksama koulutus voidaan määritellä henkilökohtaiseksi tuloksi.

» Sinällään olen kyllä samaa mieltä siitä, että seurojen tulee koko ajan arvioida minkälaista koulutusta kouluttajille annetaan. Mitä henkilökohtaisempaa konsultointia saa, sitä lähempänä ollaan sitä, että kyseessä on henkilökohtainen tulo. Mitä enemmän painotetaan sitä, miten saatua tietoa voidaan soveltaa oman koulutustehtävän hoitamisessa sitä turvallisemmilla vesillä liikutaan. Kouluttajia koulutettaessa seuran tavoite tulee olla parempien kouluttajien saaminen ei se, että kouluttajista tulisi parempia kisaajia. Jokaisen on syytä hankkia kilpailijakoulutuksensa omalla kustannuksella.

ITe hyvä:

Palkkasuhde on palkkasuhde ja yhdistyksen jäsenyys/yhdistyksessä toiminen on "talkosuhde" niin kauan, kuin siitä ei saada minkäänlaista henkilökohtaista etuisuutta kouluttamisen, johtokunta- tai toimikuntatyöskentelyn kautta jne. jne.

On Ok, jos yhdistys kouluttaa jäseniään, kouluttajiaan, toimioitaan jne. jne.... omalla kustannuksellaan tai vaikka pientä osallistumismaksua vastaan, joka on tapahtumasta riippuen kaikille sama! Näihinkin pitää aina olla kaikilla jäsenillä yhtänäinen osallistumioikeus, olit kouluttaja, toimija, johtokunnan jäsen... Toki tilaisuus voidaan rajoittaa vain kuuluvan yhdistyksen tietyille jäsenille, kun saatavan hyödyn voidaan osoittaa kohdentuvan jäsenistöön! Voidaan ajatella, että kaikki yhdistyksen jäsenet saavat tätä kautta yhtäläisen hyödyn saavutetun tieto/taidon kautta.

Se mikä ei ole OK, on että toimimalla yhdistyksen nimen alla ja saaden siitä jollain tavalla taloudellista etuisuutta jätetään ilmoitukset ja esim. verot suorittamatta, joko yhdistyksen tai itse etuisuuden saajan puolesta.

SAGI voisi järjestää tilaisuuden, jossa voitaisiin kertoa, kuinka paljon enemmän etuisuuksia (esim. kouluttaja) voisi saada toimimalla toiminimellä kouluttajana. Tällöin (tässä tapaukseea kouluttaja) olisi oikeutettu monenlaisiin tulovähennyksiin ja verottomiin korvauksiin, jotka tuovat etuja sekä yhdistykselle että kouluttajalle ja varsinkin kouluttajille moninkertaisesti nykymenetelmässä saatuihin etuisuuksiin verrattuna!

... ja jos toiminnan järjestäjä onkin esim. halliyhtiö edut kyllä satavat molempien laariin!----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]