Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti tasapuolisuuden nimissä , Joulukuun 27, 2017 kello: 09:52:59
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Verottaja , Joulukuun 27, 2017 kello: 01:44:59:

Myös hallituksen jäsenten ja taloudenhoitajien on hyvä toimittaa verokorttinsa yhdistykselle hallitus yms. palkkioiden maksamista varten. Näin saadaan muutkin kuin kouluttajina "talkootyötä" tekevät samalle viivalle.

Mitä mieltä on verottaja?


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]