Re: Sm mittaukset


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Eulaalia , Kesäkuun 20, 2017 kello: 17:01:25
----------------------------------------------------------------------

Re: Sm mittaukset

Vastineena juttuun: Re: Sm mittaukset, jonka kirjoitti: Tuomarin vastuu , Kesäkuun 20, 2017 kello: 16:20:51:

Meniköhän se SM kisojen säkäluokan muutos ihan sääntöjen mukaan?? Sääntöjen mukaan yhden tuomarin mieleen juolahtanut vaatimus mitata ja määrätä yhtäkkiä eri säkäluokkaan ei pitäisi olla siis mahdollista. Ja, käsittääkseni suomalaisen oikeuskäytännön mukaan myönnettyä etuutta tai oikeutta ei voi ottaa pois ilman asianosaisen suostumusta siitäkään huolimatta, että lopputulos ei ole kaikkien mieleen ja korpeaa jonkun sydäntä kisasta toiseen.

Agility säännöt:

Kokoluokan määrittäminen lisämittauksin
Koiran ensimmäisen mittauksen tekevä agilitytuomari voi velvoittaa koiran lisämittauksiin. Kokoluokan määrittäminen perustuu tällöin enintään kolmen eri agilitytuomarin tekemään mittaustulokseen. Kukin agilitytuomari merkitsee kokoluokan kilpailukirjaan. Koiran lopullinen kokoluokka määräytyy enemmistönä olevien mittaustulosten perusteella. Ensimmäinen mittaus/kokoluokka on voimassa, kunnes kokoluokka on lopullisesti vahvistettu. Saavutetut tulokset jäävät voimaan, vaikka kokoluokka muuttuisi.

Koiran kokoluokka voidaan määrittää uudelleen, kun edellisestä kokoluokan määrittämisestä on kulunut vähintään 6 kuukautta. Kokoluokan uudelleen määrittäminen tapahtuu aina kollegion kautta. Kokoluokan uudelleen määrittämistä voi esittää vain agilitytuomari tehdyn esimittauksen perusteella. Kokoluokan uudelleen määrittämistä esittävä agilitytuomari ei voi kuulua ko. kollegioon. Kokoluokan uudelleen määrityksessä tulee olla läsnä aina kolme agilitytuomaria, jotka suorittavat koiran mittauksen toisistaan riippumatta. Koiran lopullinen kokoluokka määräytyy enemmistönä olevien mittaustulosten perusteella.

Mikäli mittauksen suorittaa ulkomaalainen FCI:n tunnustaman kenneljärjestön hyväksymä agilitytuomari, tulee suomalaisen agilitytuomarin ohjeistaa hänet suomalaisesta mittauskäytännöstä. Mikäli koira valitaan maajoukkueeseen, koira voidaan tarvittaessa tarkistusmitata. Tarkistusmittaus tehdään aina kollegiossa. Mahdolliset toimenpiteet tarkistusmittauksen johdosta ovat kirjattuna maajoukkueen karsintakilpailun
järjestämisohjeeseen (Liite B.2).


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]