Re: Sm mittaukset


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti muutostarve , Kesäkuun 22, 2017 kello: 09:58:29
----------------------------------------------------------------------

Re: Sm mittaukset

Vastineena juttuun: Re: Sm mittaukset, jonka kirjoitti: Eulaalia , Kesäkuun 22, 2017 kello: 09:19:52:

Eulaalia kirjoitti:
» 💩 kirjoitti:
» » Eulaalia kirjoitti:
» » » Ja, käsittääkseni suomalaisen oikeuskäytännön mukaan myönnettyä etuutta tai oikeutta ei voi ottaa pois ilman asianosaisen suostumusta siitäkään huolimatta, että lopputulos ei ole kaikkien mieleen ja korpeaa jonkun sydäntä kisasta toiseen.

» » Mistähän tuollaisen pieraisit? Ehkä jossain kristillisissä hyväveliunelmissa on noin, mutta oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että väärin perustein saadut etuudet korjataan. Muutenhan kaikki mahdolliset etuudet itsellesi suhmuroimalla olisit eläkevalmis parikymppisenä.

» Valitettavasti virkamiehenä olen tätä sääntöä joutunut toteuttamaan. Hallintolainkäyttölain 10 luvun Päätöksen korjaaminen 56 § voisi pitää viitteenä:

» "Kirjoitusvirheen korjaaminen

» Valitusviranomaisen on korjattava päätöksessään oleva kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei kuitenkaan saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen."

Miten pitää suhtautua sitten virallisesti siihen, että virheen korjaamatta jättäminen johtaa kohtuuttomaan tulokseen jollekulle muulle ?

» Voiko mittausvirhettä verrata kirjoitusvirheeseen, en tiedä.

Tuskin. Ja toisaalta, kyse ei välttämättä ole virheestä, vaan esim. muuttuneesta tilanteesta.
Koira elävänä olentona myös muuttuu, toiset ovat kasvaneet mittauksensa jälkeen, suurin osa menee hieman kasaan iän myötä.

» Haloo, tilanne on eri, jos asianosainen on saanut etuutta "suhmuroimalla". Silloin etuus on saatu vilpillisellä tavalla ja se on lain vastaista. Siihen etuteen viranomainen voi ja on puuttunut. Mutta edelleen, kuka säkäkorkeuden mittaamisessa "suhmuroi"? Koira, omistaja/ohjaaja vai tuomari??

» Se, että on kaksi samankorkuista koiraa eri säkäluokissa, ei ole asian ydin, vaan se, kenen vastuulla virhe on ja millä perusteella virheellinen päätös voidaan muuttaa ja etuus ottaa pois, jos omistaja ei anna suostumustaan. Muutosperusteeksi minun mielestäni ei käy se, että toinen samankorkuinen kisaa eri luokassa.

Erinomainen muutosperuste on minusta se, että säännöissä on määritetty säkäluokille rajakorkeudet ja koirien kuuluu kisata korkeutensa mukaisessa luokassa - täysin riippumatta siitä, missä luokassa joku muu kisaa.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]