Re: Sm mittaukset


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Eulaalia , Kesäkuun 22, 2017 kello: 14:04:56
----------------------------------------------------------------------

Re: Sm mittaukset

Vastineena juttuun: Re: Sm mittaukset, jonka kirjoitti: sekaisin , Kesäkuun 22, 2017 kello: 12:26:53:

sekaisin kirjoitti:
»
» Tuomari ei ole virkamies. Vähän eri säännöt virkamiesten kohdalla hei! Valitusosoite agilityssa on urheilun oikeusturvalautakunta, ei avi tai hallinto-oikeus!

Kontekstista pitäisi jokaisen ymmärtää, ettei ole väitetty tai edes ajateltu, että agility tuomari olisi julkinen virkamies tms. jota sitoo viittaamaani lainsäädäntö. Ja kaikki tietävät agilityyn liittyvien päätösten valitustien.

Viittaamani lainsäändäntö on vain esimerkki siitä, miten julkisella sektorilla tehty virhe, kirjoitusvirhe, ei välttämättä ole aina korjattavissa tai oikaistavissa.

Mutta, ilm. agilityssa mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmaa. Siitä olen eri mieltä ITe:n kanssa ("Vastuu kilpailukelpoisuudesta ja kokoluokasta on siis yksinomaan kilpailijalla. Ei tuomarilla."), että kilpailija on vastuussa kokoluokasta. Koiran kilpailukelpoisuudesta terveyden puolesta kyllä, mutta ei kokoluokasta.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]