Re: tulokset koiranettiin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Ruusunpunaiset lasit päässä lukien , Marraskuun 13, 2018 kello: 17:51:15
----------------------------------------------------------------------

Re: tulokset koiranettiin

Vastineena juttuun: Re: tulokset koiranettiin, jonka kirjoitti: lukihäiriö , Marraskuun 13, 2018 kello: 13:21:29:

lukihäiriö kirjoitti:
»
» » Nyt kun luki erityistilitaristusraportin, kyllä jonkinnäköistä suhmurointia on tapahtunut. Esimerkiksi miksi Comia aloitti työn tekemisen ennen mitääs sopimusta?

» Oot tainnut lukea eri raportin kuin mä. Mun lukemassa todettiin, että päätöksiä jäänyt kirjaamatta, budjetti ylitetty ja siinä ne pääkohdat taisi ollakin. Mitään suhmurointeja tai sidossuhteita Sagilaisten ja Comian tms kesken ei todetty.

Tämä koht näyttää minusta kaikelta muulta kuin puhtaalta:


Hallituksen kokouksessa 8/2017 2.7.2017 KITU-kehitysprojektia on käsitelty kattavasti
hallintotoimikunnan esityksen pohjalta. Hallintotoimikunnan valmistelevaan työhön viitataan

useassa kohtaa, myös termillä “työryhmä”. Hallintotoimikunta on esittänyt, että KITU-
työryhmälle/Pirkka Liukkoselle annettaisiin valtuudet neuvotella Comian, Marko Kosken ja

Palveluskoiraliiton kanssa KITU-uudistamishankkeen perusvaiheen toteuttamisesta.
Pöytäkirjamerkintojen mukaan sopimuksen perusvaiheen kokonaisarvo saa olla korkeintaan 50.000
euroa. Hallitus hyväksyi esityksen. Liite 5.2.1.8.
Hallintotoimikunnan kokouksen 5/2017 21.8.2017 pöytäkirjan mukaan Comia Software Oy
on jo aloittanut työtä työstämällä tietomallia. Pöytäkirjassa todetaan, että seuraava palaveri
Comian kanssa on 30.8.2017. /poistettu liittymätön osa/ Todettiin, että
Pirkka Liukkonen laatii dokumentaation kilpailutuksen toteutuksesta ja laatii loppuun Opetus- ja
kulttuuriministeriölle (OKM) menevän apurahahakemuksen. Liite 5.2.1.9.


Eli Comia aloittanut laskutettavan työn jo ennen mitään päätöksiä? Kuka päätti ja millä perustein? Onko tämä se tuki mitä ei saatu?


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]