Re: tulokset koiranettiin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Tarkastusraportti , Marraskuun 14, 2018 kello: 09:08:19
----------------------------------------------------------------------

Re: tulokset koiranettiin

Vastineena juttuun: Re: tulokset koiranettiin, jonka kirjoitti: Ruusunpunaiset lasit päässä lukien , Marraskuun 13, 2018 kello: 17:51:15:

Ruusunpunaiset lasit päässä lukien kirjoitti:
» lukihäiriö kirjoitti:
» »
» » » Nyt kun luki erityistilitaristusraportin, kyllä jonkinnäköistä suhmurointia on tapahtunut. Esimerkiksi miksi Comia aloitti työn tekemisen ennen mitääs sopimusta?

» » Oot tainnut lukea eri raportin kuin mä. Mun lukemassa todettiin, että päätöksiä jäänyt kirjaamatta, budjetti ylitetty ja siinä ne pääkohdat taisi ollakin. Mitään suhmurointeja tai sidossuhteita Sagilaisten ja Comian tms kesken ei todetty.

» Tämä koht näyttää minusta kaikelta muulta kuin puhtaalta:

»
» Hallituksen kokouksessa 8/2017 2.7.2017 KITU-kehitysprojektia on käsitelty kattavasti
» hallintotoimikunnan esityksen pohjalta. Hallintotoimikunnan valmistelevaan työhön viitataan

» useassa kohtaa, myös termillä “työryhmä”. Hallintotoimikunta on esittänyt, että KITU-
» työryhmälle/Pirkka Liukkoselle annettaisiin valtuudet neuvotella Comian, Marko Kosken ja

» Palveluskoiraliiton kanssa KITU-uudistamishankkeen perusvaiheen toteuttamisesta.
» Pöytäkirjamerkintojen mukaan sopimuksen perusvaiheen kokonaisarvo saa olla korkeintaan 50.000
» euroa. Hallitus hyväksyi esityksen. Liite 5.2.1.8.
» Hallintotoimikunnan kokouksen 5/2017 21.8.2017 pöytäkirjan mukaan Comia Software Oy
» on jo aloittanut työtä työstämällä tietomallia. Pöytäkirjassa todetaan, että seuraava palaveri
» Comian kanssa on 30.8.2017. /poistettu liittymätön osa/ Todettiin, että
» Pirkka Liukkonen laatii dokumentaation kilpailutuksen toteutuksesta ja laatii loppuun Opetus- ja
» kulttuuriministeriölle (OKM) menevän apurahahakemuksen. Liite 5.2.1.9.

»
» Eli Comia aloittanut laskutettavan työn jo ennen mitään päätöksiä? Kuka päätti ja millä perustein? Onko tämä se tuki mitä ei saatu?

Myöhemmin raportissa kuitenkin todetaan:

"KITU-työryhmä on kokouksessaan 25.7.2018 käsitellyt kolmea eri vaihtoehtoa KITU-projektin toteuttamiseksi. Kokouksen päätöksenä työryhmä on päättänyt esittää hallitukselle KITU-toimittajaksi Comia Software Oy:tä. Kokousmuistio sisältää perustelut esitykselle.

Jouni Kautto on jakanut KITU-työryhmän kokousmuistion yhdistyksen hallituksen jäsenille sähköpostilla 27.7.2017 (liite 5.3.2.). Sähköpostissa Comia Softwaren tarjouksen kokonaiskustannukseksi todetaan noin 96.100,00 euroa (alv 0%).Sähköpostiketjun perusteella KITU-työryhmän esitystä Comia Software Oy:n valitsemisesta KITU-toimittajaksi on kannattanut 8 hallituksen jäsentä. Hallituksen sähköpostiketjussa tekemää päätöstä ei ole dokumentoitu yhdistyksen hallituksen virallisiin pöytäkirjoihin."

Eli näyttäisi siltä, että päätös on tehty hallituksessa heinäkuun lopussa ja Comia on aloittanut työt heti päätöksen jälkeen.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]