Re: tulokset koiranettiin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti toisaalta , Marraskuun 16, 2018 kello: 12:00:40
----------------------------------------------------------------------

Re: tulokset koiranettiin

Vastineena juttuun: Re: tulokset koiranettiin, jonka kirjoitti: Ruusunpunaiset lasit päässä lukien , Marraskuun 13, 2018 kello: 17:51:15:

Ruusunpunaiset lasit päässä lukien kirjoitti:


»
» Hallituksen kokouksessa 8/2017 2.7.2017 KITU-kehitysprojektia on käsitelty kattavasti
» hallintotoimikunnan esityksen pohjalta. Hallintotoimikunnan valmistelevaan työhön viitataan

» useassa kohtaa, myös termillä “työryhmä”. Hallintotoimikunta on esittänyt, että KITU-
» työryhmälle/Pirkka Liukkoselle annettaisiin valtuudet neuvotella Comian, Marko Kosken ja

» Palveluskoiraliiton kanssa KITU-uudistamishankkeen perusvaiheen toteuttamisesta.
» Pöytäkirjamerkintojen mukaan sopimuksen perusvaiheen kokonaisarvo saa olla korkeintaan 50.000
» euroa. Hallitus hyväksyi esityksen. Liite 5.2.1.8.
» Hallintotoimikunnan kokouksen 5/2017 21.8.2017 pöytäkirjan mukaan Comia Software Oy
» on jo aloittanut työtä työstämällä tietomallia. Pöytäkirjassa todetaan, että seuraava palaveri
» Comian kanssa on 30.8.2017. /poistettu liittymätön osa/ Todettiin, että
» Pirkka Liukkonen laatii dokumentaation kilpailutuksen toteutuksesta ja laatii loppuun Opetus- ja
» kulttuuriministeriölle (OKM) menevän apurahahakemuksen. Liite 5.2.1.9.

»
» Eli Comia aloittanut laskutettavan työn jo ennen mitään päätöksiä? Kuka päätti ja millä perustein? Onko tämä se tuki mitä ei saatu?

Muuhun kantaa ottamatta huomiona: Comia/Siili on tehnyt vuosia laskutettavia töitä SAGIlle (kesällä 2017 vielä aktiivikäytössä olleen) edellisen KITU-version ylläpitäjänä. Raportissa mainitaan heinäkuun laskun aiheena "Kiinteän kuukausihinnan ylittävä työ 1.7. – 31.7.2017.", vasta myöhemmissä laskuissa viitataan KITU 2:n.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]