Re: tulokset koiranettiin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti lisäksi , Marraskuun 13, 2018 kello: 18:09:15
----------------------------------------------------------------------

Re: tulokset koiranettiin

Vastineena juttuun: Re: tulokset koiranettiin, jonka kirjoitti: lukihäiriö , Marraskuun 13, 2018 kello: 13:21:29:

... mitään sopimusta ei allekirjoitettu eikä ole ilmeiseti laadittu tähän mennessä. Tietojärjestelmästä ei ole laadittu mitään dokumentaatiota, joka käytännössä hankaloittaa järjestelmän bugien korjaamista ja järjestelmän jatkokehittämistä.
.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]