Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti sääntötarkennukset , Tammikuun 25, 2016 kello: 06:48:51
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!

Vastineena juttuun: Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!, jonka kirjoitti: Maxi 3 , Tammikuun 24, 2016 kello: 21:23:08:

Pro Agility Racing säännöt ja menettelyohjeet
Pro Agility Racing Oy:n (myöhemmin PAR) tavoitteena ja tarkoituksena on yhteistyötahojensa kanssa järjestää virallisia ja epävirallisia agilitykilpailuja sekä nostaa lajin statusta huippu-urheiluna.
PAR:n yhteistyössä virallisten agilityseurojen kanssa järjestämissä virallisissa kilpailuissa noudatetaan kaikilta osin SAGI:n ja Kennelliiton hyväksymiä agilitysääntöjä. Epävirallisissa kilpailuissa SAGI:n ja Kennelliiton sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin. Virallisten kilpailuiden yhteydessä PAR voi järjestää epävirallisia kilpailuluokkia.
Virallisia kilpailuja yhteistyössä virallisten agilityseurojen kanssa järjestetään kaikissa säkäluokissa. Viralliset kilpailut voidaan käydä sekä hyppy- että agilityratoina. Pro Agility Racing järjestämissä epävirallisissa kilpailuissa sekä virallisissa kilpailuissa yhteistyössä virallisten agilityseurojen kanssa voidaan järjestää myös luokkia, jotka ovat avoimia ainoastaan sinä vuonna 18 vuotta täyttäville ja sitä nuoremmille kilpailijoille (junioreille) kilpailuluokasta riippumatta. Junioriluokat voidaan järjestää myös kaikissa tasoluokissa kilpaileville.
Epävirallisissa kilpailuissa järjestetään hyppy- ja agilityrata kilpailujen lisäksi knock out-kilpailuja. Epävirallisia knock-out kilpailuja järjestetään kahdelle eri luokalle, jotka ovat 35 ja 55. Luokassa 35 kilpailevat mini- ja medikoirakot. Luokassa 35 esteiden maksimikorkeus on 35 ja osallistuvan koiran maximi säkäkorkeus on 42,99cm. Luokka 55 on avoin maxikoirakoille, joiden säkäkorkeus on >42,99 cm. Luokan 55 maksimi hyppykorkeus on 65 cm. Luokkiin ei edellytetä aiempia tuloksia. Osallistuvan koiran ikäraja on 18kk.
Epävirallisissa kilpailuissa järjestetään hyppy- ja agilityrata kilpailujen lisäksi knock out-kilpailuja. Knock out-kilpailussa kaksi koirakkoa kilpailee samanaikaisesti identtisillä radoilla. Koirakoista nopeammin radan suorittanut siirtyy jatkoon seuraavalle kierrokselle toisen pudotessa jatkosta. Näin jatketaan, kunnes kilpailun voittaja selviää. Virhepisteet muutetaan ajaksi siten, että pudotuksesta tulee 3 lisäsekuntia. Kielloista ei tule virhepisteitä. Suoritusvuorossa oleva este on suoritettava agilitykilpailujen sääntöjen mukaisesti sekä tuomarin osoittamalla tavalla ennen kuin koirakko voi jatkaa seuraavalle suoritusvuorossa olevalle esteelle. Esteen tuhoutuessa ennen koiran suoritusta este tulee korjata ja suorittaa agilitytuomarin osoittamalla tavalla ennen hyväksyttävää radan jatkamista.
Virallisten kilpailujen kahden radan yhteistuloksen perusteella 16 miniä ja 16 mediä pääsevät knock-out osakilpailufinaaliin. Nämä säkäluokat kilpailevat luokassa-35, jossa minien hyppykorkeus on 25cm ja medien 35cm. Yhteistulosten paras mini kohtaa ensimmäisellä kierroksella medien 16:ksi parhaan ja toiseksi paras mini 15:ksi parhaan medin jne. Toisella kierroksella kohtaavat nopein ja hitain koirakko jne, kunnes voittaja on selvillä. Sijoista 3-4 ei kilpailla erikseen.
Kilpailusarja:
Kilpailusarja koostuu kolmesta karsintakilpailusta sekä Helsingin jäähallissa järjestettävästä finaalista. Karsintakilpailut järjestetään lauantaina 30.1.2016, 12.3.2016 ja 9.4.2016. Finaali on lauantaina 7.5.2016. Osakilpailujen agilitykilpailut ovat virallisia kilpailuja. Jokaisessa karsintakilpailussa kahden agilityradan yhteistuloksen perusteella 32 parasta maxikoirakkoa ja 16 mini- ja 16 medi koirakkoa pääsee knock out-kilpailuna käytävään finaalikarsintaan. Mikäli luokassa on vähemmän lähtijöitä kuin 32, knock out-kilpailuun pääsee luokan 16 parasta koirakkoa. Jokaisen karsintakilpailun knock outin luokasta 55 16 parasta koirakkoa ja luokan 35 8 parasta koirakkoa saavat osallistumisoikeuden Helsingin jäähallissa pidettävään finaaliin. Karsintakilpailun knock outin kahdeksan parasta koirakkoa saavat rahapalkinnon.
Luokasta-55 48 parasta ja luokasta-35 24 parasta kolmen osakilpailun perusteella lunastavat osallistumisoikeuden Jäähallin finaaliin. Lisäksi 16kpl 55-luokan koirakkoa ja 8kpl 35-luokan koirakkoa, jotka ovat menestyneet kilpailusarjassa pisteitä keräämällä lunastavat osallistumisoikeuden finaaliin. Jonkun kilpailijan jäädessä pois finaalista hänen paikkansa saa seuraavaksi eniten pisteitä kerännyt kilpailija. Jokaisessa kilpailussa pisteitä jaetaan suhteutettuna osallistujamäärään siten, että voittaja saa saman verran pisteitä kuin kilpailussa on osallistujia, seuraavaksi tullut yhden pisteen vähemmän jne. Kilpailussa hylätyt koirakot saavat kukin yhden pisteen.
Osallistumisoikeus:
Virallisiin kilpailuihin sovelletaan SAGI:n ja SKL:n sääntöjä. Epävirallisiin kilpailuihin saavat osallistua kaikki koirakot, jotka täyttävät PAR:n kilpailukelposuutta koskevat edellytykset. Jäähallin finaalipaikka maksaa osallistuvalle koirakolle 60e sisältäen yhden pääsylipun 7.5.2016 K9-Games tapahtumaan.
Epävirallisissa knock-out kisoissa luokassa 35 ja 55 sama ohjaaja voi edetä useammalla kisakoirallaan kahdeksan parhaan joukkoon, jonka jälkeen hänen on päätettävä millä koiralla hän aikoo jatkaa kilpailua eteenpäin seuraaville kierroksille. Kilpailija on kuitenkin oikeutettu saamaan palkintorahat, jotka tulevat sijoista 5-8. Koirakko paikan(t), jotka ohjaaja-kilpailija luovuttaa annetaan hänen vastustajalleen, joka oli hänen kilpakumppaninsa edellisellä kierroksella.
Ohjaajan kilpailukelpoisuus:
Ohjaajan on oltava kotimaansa tai kansallisen kenneljärjestön hyväksymä jäsen ja hänellä ei saa olla minkään koiraurheilulajin tai siihen rinnastettavissa oleviin lajeihin voimassa olevaa kilpailukieltoa. Mahdollisen kilpailukiellon karenssiaika on PAR:n järjestämissä agilitykilpailuissa 8 vuotta. Lisäksi kilpailuihin osallistuvalla ei saa olla ollut eläintenpitokieltoa missään muodossa ko. tapauksessa karenssi aika on 75 vuotta. Suomessa kilpailevan ohjaajan kansallinen kilpailuoikeus osoitetaan kilpailulisenssillä. Ulkomaalaisilla ohjaajilla sekä ulkomailla kilpailevilla suomalaisilla ohjaajilla on oltava edustamansa maan kansallisen kenneljärjestön kilpailukirja, lisenssi tai muu vastaava asiakirja todistuksena kilpailuoikeudesta.
Koiran kilpailukelpoisuus:
Koiran tulee olla vähintään 18 kuukautta täyttänyt ja terve. Koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset määräytyvät SAGI:n ja SKL:n sääntöjen perusteella. Juoksuiset nartut starttaavat kilpailuissa omalla lähtönumerollaan.
Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan kilpailijan kilpailukelpoisuudesta vastaa tämän huoltaja. Tuomari voi poistaa kilpailusta koirakon, joka ei täytä kilpailukelpoisuuden edellytyksiä.
Kilpailun järjestäminen:
PAR järjestää epäviralliset karsintakilpailut ja finaalin yksin tai yhteistyössä järjestävän yhdistyksen kanssa. PAR valvoo, että sen sääntöjä noudatetaan kilpailuissa.
Kilpailun peruuttamien tai siirtäminen:
PAR voi peruuttaa kilpailun, mikäli kaikkiin kilpailuluokkiin yhteensä on ilmoittautunut vähemmän kuin 30 koirakkoa. Kilpailu tulee siirtää tai peruuttaa, mikäli kilpailua ei kilpailupaikkaan, alustaan, esteisiin tai säätilaan liittyvissä poikkeuksellisissa olosuhteissa taikka muista vastaavista ääriolosuhteista johtuen voida viedä läpi turvallisesti.
Kilpailun siirtämisestä tai peruuttamisesta on ilmoitettava kutsutuille agilitytuomareille ja kilpailuun ilmoittautuneille ohjaajille sekä työntekijöille ilman tarpeetonta viivytystä.
Mikäli kilpailu peruutetaan PAR:n toimesta, kilpailujärjestäjästä johtuvasta syystä, kilpailunjärjestäjä palauttaa jo suoritetut osallistumismaksut. PAR ei ole velvollinen suorittamaan muuta kompensaatiota. Mikäli kilpailu peruutetaan kilpailunjärjestäjästä riippumattomista syistä taikka poikkeuksellisten olosuhteiden tai muiden vastaavien ääriolosuhteiden johdosta esim. hallin romahtaminen, äkillinen käyttökielto, palaminen yms., kilpailunjärjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa osallistumismaksuja.
Osallistumismaksun palauttaminen Kilpailijan jäädessä pois kilpailusta:
Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli koirakko on jäänyt pois kilpailusta ilman hyväksyttävää syytä. Osallistumismaksu on palautettava, mikäli poisjääminen on johtunut agilitytuomarin jääviydestä, ohjaajan tai koiran sairaudesta (lääkärin/eläinlääkärintodistus) tai kuolemantapauksesta. Poisjäämisestä on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua. Kilpailunjärjestäjä voi pidättää käsittelymaksun enintään 50 prosenttia osallistumismaksusta.
Kilpailun tuomari:
Virallisiin ja epävirallisiin PAR:n järjestämiin agilitykilpailuihin nimetään kilpailun agilitytuomari sekä tarvittaessa tämän varahenkilö. Viralliset agilitykilpailut järjestetään yhteistyössä vähintään yhden virallisen agilityseuran kanssa.
Ottaessaan vastaan virallisen ja epävirallisen kilpailun tuomarintehtävän agilitytuomari sitoutuu noudattamaan myös PAR:n sovellettua agilitysäännöstöä.
Agilitytuomarin on vastattava kilpailunjärjestäjän tuomarikutsuun kirjallisesti. Kirjallinen vastaus on agilitytuomaria ja kilpailunjärjestäjää sitova.
PAR kilpailunjärjestäjänä pitää oikeuden vaihtaa kilpailulle nimettyä agilitytuomaria tarvittaessa.
Agilitytuomari voi peruuttaa tehtävän sairauden, työesteen tai muun vastaavan pakottavan henkilökohtaisen syyn johdosta.
Agilitytuomarin tehtävänä on valvoa, että kilpailussa noudatetaan PAR:n agilitysäännöstöä sekä vastata kilpailusuoritusten sääntöjen mukaisesta, tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta arvostelusta. Agilitytuomarilla on oikeus puuttua ohjaajien sopimattomaan käyttäytymiseen kilpailupaikalla. Lisäksi agilitytuomari ratkaisee kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana syntyneet kilpailua koskevat erimielisyydet.
Kilpailua koskevat erimielisyydet:
Kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee kilpailun tuomari oikaisuvaatimusmenettelyssä. Tuomarin tekemästä päätöksestä voi valittaa kilpailun jurylle. Jury koostuu kolmesta kilpailusäännöt hyvin tuntevasta oikeamielisestä täysi-ikäisestä henkilöstä.
Oikaisupyyntö on esitettävä kilpailuissa tuomarille tai tuomaristolle ja se voi koskea asiallista tai muodollista virhettä, joka on vaikuttanut suoritukseen. Tuomari voi muuttaa virheellisen päätöksen itsenäisesti. Oikaisupyyntö esitetään kilpailujen tuomarille. Tuomarin on annettava oikaisupyyntöä koskevasta asiasta päätös heti asian tutkimisen jälkeen. Kilpailijaa, jonka suoritusta oikaisupyyntö koskee, tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä. Oikaisupyynnön esittäjän on näytettävä toteen virheen syntyminen. Oikaisupyyntö tehdään tuomarille seuraavissa aikarajoissa:
- kilpailijan tai koiran kilpailukelpoisuudesta välittömästi lähtöjärjestyksen ilmoittamisen jälkeen ennen luokan alkua,
- kilpailujärjestelyistä ennen kilpailun tai luokan alkua,
- tuomareiden päätöksistä puolen tunnin kuluessa tuloksen kuuluttamisesta / julkistamisesta kilpailualueella,
- tuloksista puolen tunnin kuluessa tulosten julkistamisesta kilpailualueella.
Tuomarin tai kilpailun eläinlääkärin tekemästä päätöksestä evätä koiran kilpailuoikeus ei voi valittaa.
Asianosaisen ollessa tyytymätön tuomarin päätökseen hän voi valittaa siitä jurylle puolen tunnin sisällä päätöksestä tiedon saatuaan. Valitusmaksu on 100 euroa. Valitusmaksu tulee suorittaa käteisellä kilpailunjärjestäjälle. Valitusmaksua ei palauteta.
Palkinnot:
PAR:n epävirallisissa kilpailuluokissa voidaan jakaa rahapalkintoja. Koko kilpailusarjassa ajalla 30.1.-7.5.2016 palkintorahaa jaetaan yhteensä 12.000 euroa.
Knock out- luokissa kahdeksan parasta saa rahapalkinnon. Rahapalkinnot jaetaan vain knock out-luokissa.
Vastuu vahingosta:
PAR ei vastaa agilitysäännöstön soveltamisesta aiheutuvista vahingoista.
Kilpailunjärjestäjä ei ole velvollinen ottamaan vahinkovakuutusta kilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalta. Kilpailunjärjestäjällä ei tarvitse olla ryhmätapaturmavakuutusta kilpailun toimihenkilöille eikä vastuuvakuutusta, jolla mahdollisesti katettaisiin kilpailun järjestämisestä johtuvat yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneet henkilö- ja esinevahingot.
Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva urheiluvammat kattava tapaturmavakuutus muussa tapauksessa hän on täysin omalla vastuullansa. Ohjaaja ja/tai koiran omistaja vastaavat aiheuttamastaan tai koiransa aiheuttamasta vahingosta.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]