Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Tammikuun 25, 2016 kello: 14:38:16
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!

Vastineena juttuun: Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!, jonka kirjoitti: Ohi asian , Tammikuun 25, 2016 kello: 14:21:26:

SAGIlla on seurojen kilpailu- ja harrastustoimintaa koskeva vakuutus voimassa, jos seurat ovat siihen vain liittyneet. Sen sisällöstä kannattaa kysellä SAGIlta.

Oleellista on ymmärtää, että kaikissa tapauksissa vahinkovastuu on olemassa, jos sen syntymisen edellytykset ovat olemassa. Kysymys on siitä, miten kustannukset jaetaan. Viimekädessä seuran hallituksella voi olla vastuu vahingosta, jos se ei ole hoitanut vakuutusta kuntoon.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]