Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Ohi asian , Tammikuun 25, 2016 kello: 14:21:26
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!

Vastineena juttuun: Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!, jonka kirjoitti: ITe , Tammikuun 25, 2016 kello: 12:22:26:

ITe kirjoitti:
» Olen lueskellut tätä tapahtumaa koskevia juttuja näillä sivuilla. Naamakirjaa minulla ei ole, joten en tiedä mitä siellä on kirjoitettu. En halua kommentoida tapahtumaa sen enempää, mutta tapahtumavakuutuksen osalta myös laki antaa määrättyjä vaatimuksia.

» Viittaan mm. professori Jaana Norio-Timosen vahingonkorvausoikeutta koskevaan materiaaliin , jossa hän toteaa, että huvitilaisuuksien järjestäjän vastuuvakuutus on pakollinen eikä vapaaehtoinen. Hän rinnastaa sen luonteeltaan liikennevakuutukseen ja potilasvakuutukseen. Tältä osin en siis aivan ilman parempia perusteluita kyseistä sääntökohtaa hyväksy. Muilta osin säännöissä on näkemykseni mukaan kysymys vapaan sopimusoikeuden alaan liittyvistä asioista, joista jokaisella varmasti on omat mielipiteensä ja niin saakin olla. Jokainen osapuoli myös itsenäisesti sitoutuu niiden noudattamiseen arvioiden niiden merkityksen, mikäli kilpailuun osallistuu.

» Virallisen kilpailun osalta muistutan, että miltään osin ei voida toimia SAGIn säännöistä ja menettelytavoista poikkeavasti. Tätä järjestäjä on kyllä erinomaisesti korostanutkin. Hyvä on kuitenkin muistaa, että koskipa SAGIn sääntö virallisen kilpailun anomista, siirtämistä, perumista, tuomarin kutsua, kilpailuoikeutta tai kurinpitoa tmv, niin vain ja ainoastaan SAGIn säännöt ja menettelytavat voivat olla voimassa. Epävirallisella osuudella menettelytavat voivat poiketa. Virallisen kilpailun järjestämisoikeuden kannalta ei esimerkiksi ole yhdentekevää, jos kilpailu peruutetaan. Silloin SAGIn toimielimet ovat pakotettuja arvioimaan, onko kyseinen järjestäjä jatkossa kykenevä virallisia kisoja järjestämään. Tällaisesta harkinnasta on olemassa jo ennakkotapauksia. Toivotaan, että tähän tilanteeseen ei kuitenkaan jouduta.

» Hauskaa agilityn harrastusta sekä virallisiin että epävirallisiin kisoihin ympäri Suomennimen.

Jos oikein ymmärsin niin kaikissa möllikisoissa ja yleensäkin epävirallisissa kisoissa tulee olla vastuuvakuutus.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]