Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Vastuu , Tammikuun 28, 2016 kello: 12:40:03
----------------------------------------------------------------------

Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!

Vastineena juttuun: Re: Ainutlaatuinen kilpailusarja!, jonka kirjoitti: Mitä ihmettä? , Tammikuun 25, 2016 kello: 11:15:22:

Säännöissöissä on useita kohtia, joihin epävirallisen osuuden järjestävä Oy on pyrkinyt ottamaan itselleen päätäntävallan, vaikka napit siihen eivät riitä.

Esim. seuraavat kohdat:

"Ottaessaan vastaan virallisen ja epävirallisen kilpailun tuomarintehtävän agilitytuomari sitoutuu noudattamaan myös PAR:n sovellettua agilitysäännöstöä. "
- OY ei voi yksipuolisesti sanella agilitytuomarin velvollisuuksia ja sääntöjä. Agilitytuomari on SKL:n toimihenkilö.

"Agilitytuomarin tehtävänä on valvoa, että kilpailussa noudatetaan PAR:n agilitysäännöstöä "
- OY (PAR) ei voi määrittää SKL:n agilitytuomarin tehtäviä, ne määritetään Sagin ja SKL:n säännöissä ja koskee vain virallisia kisoja.

" Tuomarin tekemästä päätöksestä voi valittaa kilpailun jurylle. Jury koostuu kolmesta kilpailusäännöt hyvin tuntevasta oikeamielisestä täysi-ikäisestä henkilöstä. "
- Agilitysäännöt eivät tunne tälläistä menettelyä.
- Ketä ovat nämä tuomareita paremmin säännöt tuntevat oikamieliset henkilöt? OY:n toimitusjohtaja (Hasu) vai varajäsen (Liuhto) tai heidän hyvät kaverit???

HUOM
"PAR ei vastaa agilitysäännöstön soveltamisesta aiheutuvista vahingoista.
Kilpailunjärjestäjä ei ole velvollinen ottamaan vahinkovakuutusta kilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalta. Kilpailunjärjestäjällä ei tarvitse olla ryhmätapaturmavakuutusta kilpailun toimihenkilöille eikä vastuuvakuutusta, jolla mahdollisesti katettaisiin kilpailun järjestämisestä johtuvat yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneet henkilö- ja esinevahingot. "
- tilaisuuden järjestäjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen.
- tapahtuman järjestäjä vastaa aina tapahtuman turvallisuudesta ja mahdollisista vahingoista
- OY:n kannattaisi tutustua huolellisesti mm. kuluttajasuojalakiin

"Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva urheiluvammat kattava tapaturmavakuutus muussa tapauksessa hän on täysin omalla vastuullansa."
- Tapahtuman järjestäjä ei voi lain mukaan siirtää vastuuta osallistujalle, vaikka sellaisen lauseen kirjoittaakin "sääntöihinsä".
- Tapahtuman järjestäjä vastaa aina tapahtumastaan
- OY:n kannattaisi tutustua huolellisesti mm. kuluttajasuojalakiin

Pelkästään näiden kohtien perusteella yhteistyöseurojen ja osallistumista suunnittelevien harrastajien kannattaa miettiä huolellisesti osallistumistaan tapahtumaan, jossa jo sääntöjen pohjalta ollaan rikkomassa lakia ja agilitysääntöjä.
----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]