Uusi eläisuojelulaki


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

[ Näytä kaikki viestit / Show all messages ]

Jutun lähetti Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00
----------------------------------------------------------------------

Uusi eläisuojelulaki

Kohta ei tarvitse nilittää talkooväen riittävttdestä tai muusta kun edelletykset harrastaa menee alta.
Ratkaisu ongelmiin tulee tällä kertaa hivenen yllättävältä suunnalta, nimittäin uusi valmisteilla oleva #Eläinsuojelulaki ratkaiseen yllä luetellut ongelmat kertaheitolla, jos se tulee voimaan nyt lausuntokieroksella olevassa muodossaan.

(lausuntokierros päättyy 28.2 2018)

Tuossa muodossa voimaan tullessaan Suomesta käytännössä loppuu koiraurheilu kokonaan, lakiin kirjataan sellaisia kohtia joiden varjolla voidaan kaikki koiran kuormittaminen kieltää ja kokeiden järjestäminen tehdä käytännössä taloudellisesti mahdottomaksi.

Ja jos joiku miettii että ei kai nyt sentään, täytyy muistaa että laki on ja pysyy.
Aivan varmasti joku puunhalaaja yrittäisi näiden kirjattujen sanamuotojen kautta esim. kieltää tiettyjä lajeja kokonaan.

Laki edellyttäisi:

"Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen eläinkilpailun järjestämiselle on lisäksi, että kilpailun
järjestäjä nimeää kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkärin. Kilpailueläinlääkärin on oltava
läsnä kilpailutilaisuudessa. Kilpailueläinlääkärin nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä."
"Eläinkilpailun järjestäjän on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus sille maakunnalle,
jonka toimialueella järjestäjän kotipaikkakunta sijaitsee. Ilmoitus voi olla määräaikainen tai
toistaiseksi voimassa oleva. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
aloittamista"

" Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin myös eläimen pakottaminen yrittämään luonnollisten
kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Säännöksellä tarkoitetaan tilanteita, joissa eläin
toimiessaan suorituskykynsä äärirajoilla tietoisesti pakotetaan yrittämään vielä astetta
vaativampaa suoritusta. Pakottamisella ei välttämättä tarkoitettaisi fyysistä pakottamista, vaan
sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi eläimen houkuttelua palkkion avulla "

" Eläimen kurissa pitämisen ei tulisi olla niin ankaraa, että eläimellä ei ole riittävästi
mahdollisuuksia toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi koiran tulisi voida
välillä liikkua ja tutkia ympäristöään vapaasti ilman, että se on jatkuvasti suorittamassa sille
annettua tehtävää ."

Yllättäen uusi lakiluonnos ei koske näyttelyitä, koska;

" Eläinkilpailuna ei pidetä pääsääntöisesti eläinten ulkomuotoon perustuvaa arviointia varten järjestettyä tilaisuutta"

Jos yllä oleva asia tuntuu sinusta ikävältä, voit toimia asian muuttamiseksi alla olevasta linkistä löytyvän linkin kautta ja lähettää ASIALLISTA perusteltua palutetta lainvalmistelun osallistuvillle.

http://mmm.fi/elainsuojelulaki----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]