Re: Uusi eläisuojelulaki


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Arto , Tammikuun 10, 2018 kello: 22:25:37
----------------------------------------------------------------------

Re: Uusi eläisuojelulaki

Vastineena juttuun: Re: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: 💩 , Tammikuun 10, 2018 kello: 21:39:32:


» Onhan agilitykilpailut (varsinkin nämä korkean rasituksen arvokisat) kuitenkin julkisesti tiedossa. Olettaisin että pätevä virkamies osaa sen verran selata internettiä että löytää sieltä Agilityliiton, jos kokee että haluaa suorittaa valvontaiskuja juuri kyseisen lajin tapahtumiin.

"46 §. Ilmoituksenvarainen eläinkilpailujen järjestäminen.

Eläinsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan laissa säädetyillä eläinsuojeluviranomaisilla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suorittaa ilman epäilyä tarkastus muun muassa eläinkilpailuissa sekä lain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Laissa ei kuitenkaan säädetä eläinkilpailun tai lain 16 §:n 4 momentin tarkoittaman tilaisuuden järjestäjän ilmoitusvelvollisuudesta. Viranomaisilla ja eläinsuojeluvalvojilla ei siten aina välttämättä ole tietoa, missä, milloin ja kenen toimesta sekä millaisia kilpailuja tai edellä mainittuja tilaisuuksia järjestetään. Tätä voidaan pitää puutteena, eikä sitä kokonaan poista se, että joistakin kilpailuista on saatavilla tietoa internetistä. Muusta toiminnasta, jota voidaan tänä päivänä valvoa ilman epäilyä tehtävin tarkastuksin, eläinsuojeluviranomaisella on tietoa."


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]