Re: Uusi eläisuojelulaki


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Eläinrääkkäystä! , Elokuun 23, 2018 kello: 09:03:34
----------------------------------------------------------------------

Re: Uusi eläisuojelulaki

Vastineena juttuun: Uusi eläisuojelulaki, jonka kirjoitti: Niili , Tammikuun 10, 2018 kello: 17:51:00:

Niili kirjoitti:
» Kohta ei tarvitse nilittää talkooväen riittävttdestä tai muusta kun edelletykset harrastaa menee alta.
» Ratkaisu ongelmiin tulee tällä kertaa hivenen yllättävältä suunnalta, nimittäin uusi valmisteilla oleva #Eläinsuojelulaki ratkaiseen yllä luetellut ongelmat kertaheitolla, jos se tulee voimaan nyt lausuntokieroksella olevassa muodossaan.

» (lausuntokierros päättyy 28.2 2018)

» Tuossa muodossa voimaan tullessaan Suomesta käytännössä loppuu koiraurheilu kokonaan, lakiin kirjataan sellaisia kohtia joiden varjolla voidaan kaikki koiran kuormittaminen kieltää ja kokeiden järjestäminen tehdä käytännössä taloudellisesti mahdottomaksi.

» Ja jos joiku miettii että ei kai nyt sentään, täytyy muistaa että laki on ja pysyy.
» Aivan varmasti joku puunhalaaja yrittäisi näiden kirjattujen sanamuotojen kautta esim. kieltää tiettyjä lajeja kokonaan.

» Laki edellyttäisi:

» "Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen eläinkilpailun järjestämiselle on lisäksi, että kilpailun
» järjestäjä nimeää kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkärin. Kilpailueläinlääkärin on oltava
» läsnä kilpailutilaisuudessa. Kilpailueläinlääkärin nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvista
» kustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä."
» "Eläinkilpailun järjestäjän on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus sille maakunnalle,
» jonka toimialueella järjestäjän kotipaikkakunta sijaitsee. Ilmoitus voi olla määräaikainen tai
» toistaiseksi voimassa oleva. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
» aloittamista"

» " Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin myös eläimen pakottaminen yrittämään luonnollisten
» kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Säännöksellä tarkoitetaan tilanteita, joissa eläin
» toimiessaan suorituskykynsä äärirajoilla tietoisesti pakotetaan yrittämään vielä astetta
» vaativampaa suoritusta. Pakottamisella ei välttämättä tarkoitettaisi fyysistä pakottamista, vaan
» sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi eläimen houkuttelua palkkion avulla "

» " Eläimen kurissa pitämisen ei tulisi olla niin ankaraa, että eläimellä ei ole riittävästi
» mahdollisuuksia toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi koiran tulisi voida
» välillä liikkua ja tutkia ympäristöään vapaasti ilman, että se on jatkuvasti suorittamassa sille
» annettua tehtävää ."

» Yllättäen uusi lakiluonnos ei koske näyttelyitä, koska;

» " Eläinkilpailuna ei pidetä pääsääntöisesti eläinten ulkomuotoon perustuvaa arviointia varten järjestettyä tilaisuutta"

» Jos yllä oleva asia tuntuu sinusta ikävältä, voit toimia asian muuttamiseksi alla olevasta linkistä löytyvän linkin kautta ja lähettää ASIALLISTA perusteltua palutetta lainvalmistelun osallistuvillle.

» http://mmm.fi/elainsuojelulaki

Mielestäni agility on eläinrääkkäystä ja pitäisi EHDOTTOMASTI KIELTÄÄ!!!!!


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]