Re: Ajatuksia rankingistä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Peukutus laadukkaille suorituksille , Elokuun 22, 2016 kello: 09:26:27
----------------------------------------------------------------------

Re: Ajatuksia rankingistä

Vastineena juttuun: Ajatuksia rankingistä, jonka kirjoitti: Laatu syntyy varmuudesta , Elokuun 22, 2016 kello: 07:46:10:

Nollaprosentin painottaminen jossakin määrin voisi hillitä myös vuosittaisia kisamääriä. Startit ilman nollatuloksia heikentäisi asemia rankingissa, jolloin "ylenmääräinen" kisaaminen ns. sm-/karsintanollien saavutamiseksi vähenisi. Rankingin kärkeen pääsisi sillä, että kisasuoritukset pitkällä aikavälillä ovat pääosin laadukkaita. Kisamäärää kasvattamalla ei siis voisi automaattisesti lisätä todennäköisuyyttä ranking-nousuun. Toisaalta yksittäiset virheet ja hylkäykset eivät johtaisi radikaaliin tippumiseen rankingissa.

Ja kyse ei olisi mistää hyperpainotuksesta nollaprosentin osalta, vaan järkevästä painotuksesta, jossa nollaprosentti otetaan laskukaavassa järkevässä suhteessa huomioon.

Laatu syntyy varmuudesta kirjoitti:
» Nykyisen Ranking-systeemin huono puoli sekä eo:tä että maajoukkuetta ajatellen on siinä, että pisteiden keruussa ei mitenkään painoteta kontaktiesteiden osaamista tai nollavarmuutta. Kun puhutaan ns. täytekoirista karsinnoissa, tarkoitetaan yleensä hitaita koirakoita. Yhtälailla näen täytekoirana sellaiset nopeat koirakot, joiden nollaprosentti agiradat huomioiden on alle 50. Maailmalla ei niillä prosenteilla pärjättäisi, joten parempaan tekemisen laatuun pitäisi rankingjärjestelmänkin kannustaa ja ohjata.

» Mitäpä jos kehitettäisiin ranking-systeemi, missä huomioitaisiin nopeus (pisteet suhteessa nopeimpaan kuten nyt), MUTTA lisäksi huomioitaisiin nollaprosentti siten, että pisteet vähenisivät ei-nollaradoista sekä painotettaisiin pisteiden keruu siten, että 2/3 niistä tulisi olla agiradalta. Sen listan 50 parasta + sm-kisojen kolme parasta per kokoluokka mukaan karsintoihin, niin johan aletaan puhua suomalaisten koirakoiden todellisesta huippujen kohtaamisesta.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]