Re: Ajatuksia rankingistä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Elokuun 26, 2016 kello: 11:56:55
----------------------------------------------------------------------

Re: Ajatuksia rankingistä

Vastineena juttuun: Re: Ajatuksia rankingistä, jonka kirjoitti: Urpo , Elokuun 26, 2016 kello: 07:59:39:

Muutamia kommentteja:

- Jos olen oikein ymmärtänyt, niin vieläkään kaikki seurat eivät käytä tulosten käsittelyssä vain SAGIn järjestelmää vaan käytössä on muitakin tulosohjelmia. Näiden käytöllä on pitkät perinteet ja osittain kyseessä on kai myös kustannukset ja tottumukset. Tuloksien siirrosta on olemassa oma tiedostokuvaus, jonka mukaisesti tiedot tulee siirtää SAGIn järjestelmään ja siitä ne siirretään sitten Kennelliiton jalostusjärjestelmään. Kennelliitolle kaikki tiedot ovat niiden syntymispäivän jälkeen lähinnä jalostustietoa.

- Koska kaikki tiedot eivät alun pitäenkään ole SAGIn järjestelmässä, vaatii tämä työtä. En tiedä tarkalleen, mikä on automaation aste, mutta koska tiedot voivat tulla vaikkapa excel formaatissa, tulee ne jonkun aina "lukea" SAGIn järjestelmään. Sääntöjen mukaan SAGIlla on myös velvoite tarkastaa tulokset ja korjata siellä mahdollisesti olevat puutteet. Ainakin minun tietoni on, että läheskään aina alkuperäiset tiedot eivät ole virheettömiä ja puutteita ilmenee. Myönnän, etten ole täysin ajan tasalla tämän näkemykseni kanssa, sillä en ole keskustellut moneen aikaan siitä niiden henkilöiden kanssa, jotka asiasta käytännössä vastaavat. Joka tapauksessa tietojen läpikäyminen on minun tietojeni mukaan ollut hyvinkin perusteltua, sillä sen jälkeen kun ne siirtyvät Kennelliiton järjestelmään virheiden korjaaminen on todella hankalaa. Ei mahdotonta, mutta hankalaa.

- Tietysti jos seuroissa ollaan jatkossa valmiita siirtymään vain ja ainoastaan SAGIn järjestelmän käyttöön, homma voisi yksinkertaistua. Tietysti ohjelmaa tulisi silloin kehittää vielä tiukemmaksi kaikkien vaihtoehtojen rajaamisen suhteen eli syöttö ja hyväksyminen ei tulisi olla mahdollista, mikäli yksikin tieto on virheellinen. Hieman jäykkää kai se olisi, mistä varmasti seuraisi myös omat hankaluutensa.

- Ranking-järjestelmä on taas oma juttunsa. On eri asia siirtää tulosjärjestelmästä tiedot rankingiin kuin Kennelliiton järjestelmään. Rankingissa on myös ohjaajan tiedolla merkitystä. Taaskin täytyy tunnustaa tietämättömyyteni, sillä en ole täysin selvillä, millä tavalla tai ohjelmalla ranking on toteutettu. Olettamukseni on, että Excelillä. Jokainen sitä käyttänyt tietää, että paljon sillä voidaan automatisoida, mutta niiden toimintojen rakentaminen on työlästä. Korostan, että en tiedä, onko Exceliä tässä käytetty. Menettelytapa voi olla ihan jotain muuta. Se on kuitenkin selvää, että laskentajärjestelmän toteutus on yksi osa työtä ja liityntöjen tekeminen toinen. Muitakin asioita on varmasti lukemattomia. Tuollaisen toimintopaketin virittely kestää varmasti oman aikansa. Tuntematta toimiston henkilökunnan osaamista aivan perinpohjin, olen kuitenkin siinä käsityksessä, että ranking-järjestelmä on tehty muiden kuin toimiston ihmisten työnä. Minusta toimistoväeltä ei myöskään voida edes edellyttää tuon järjestelmän rakentamista. On siis enemmän kuin luonnollista, että ne tulosten siirtoautomaatiota koskevat asiat, jotka jonkun ajan kuluttua ovat heidän rutiiniaan tuskin vielä ovat kokonaan edes heidän tiedossaan. Myönnän tämän olevan spekulaatiota ja toivottavasti se ei sekoita kaikkien hyvää pyrkimystä kohti uutta ranking-järjestelmää.

- Kaikki haluavat tulostietoja omasta ranking-sijoittumisestaan. Voidaan mielestäni kuitenkin hyvällä syyllä kysyä, mitä ollaan menetetty siinä, että siirtymävaihe testistä tuotantoon on hieman venynyt. Järjestelmää on mielestäni ollut mielekäs testata oikeilla tiedoilla ja saattaa ne jopa kaikkien nähtäväksi, koska sillä tavalla on saatu myös palautetta. Toisaalta testivaiheessa ei voi olla mitenkään järkevää rakentaa kaikkia tiedon siirtoja automaattiseksi, koska tiedonsiirron automaatio ei ole se ensisijainen testattava asia vaan tiedon siirron toimivuus ylipäätään ja se minkälaista yhdistelmädataa syntyy. Näin siis ainakin minun vajavaisella logiikallani.

- Näiden järjestelmien rakentaminen ei ole koskaan toteuttajille minkäänlaista päätyötä. Harrastajatkaan eivät menetä ainuttakaan pistettä sen perusteella, että joidenkin rutiinien rakentaminen vie hieman aikaa. Jos marraskuussa on vielä tilanne, että kesän tulokset eivät ole järjestelmässä olisin huolissani. En vielä tässä vaiheessa. Jokainen myös tietää, että kun rutiinit saadaan rakennettua tuotantoon siirtymisen jälkeen tiedot päivittyvät yleensä rutiininomaisesti olipa rutiinin aikaväli päivä tai viikko.

- En siis kannata ajatusta siitä, että ilmoitetaan joku päivämäärä ja sen jälkeen järjestelmän tulee toimia kuin vettä vaan. Ei se onnistu edes yritysmaailmassa, jossa sentään on pelissä suuret taloudelliset arvot. Esimerkkejä on lukuisia. Minusta hidas sisäänajo on aivan toimiva konsepti ja on hyvä muistaa, että laskennan ajatuksia säädettiin vielä viime kevätkokouksessa. Pystyvätkö vaikkapa tulosohjelmat antamaan joustavasti kaiken sen informaation, jota silloin edellytettiin hyödynnettävän tai millä tavalla siirtyvää dataa on analysoitava, jotta varmasti laskenta menee oikein. Yksinkertaisessakin asiassa on ollut joskus puutteita. Aina ei ole saatu edes radan ihanneaikaa järjestäjältä vaan ainoastaan tulokset. Olisi todella mielenkiintoista tietää, minkälaisten ongelmien kanssa nyt painitaan, mutta jätettään toteuttajille nyt kuitenkin työrauha.

- Uskon, että tulossa on ihan hyvä ranking-järjestelmä ja ainakin se on sellainen, johon seurojen edustajat saivat kertoa ajatuksensa. Jos joku jatkossa haluaa jotain uusia piirteitä, niin varmasti kannattaa koota niitä valmiiksi, jotta seuran edustajat voivat niitä ehdottaa. Jos haluaa toimia suoraan, niin kannattaa tehdä kirjallisia ehdotuksia SAGIin. Jos ehdotukset jäävät vain tänne nettiin, niin en oikein usko, että etenemismahdollisuudet ovat kovin hyvät. Täällä on hyvä keskustella ajatuksista, mutta ainakin itse pyrin aina tekemään ehdotukseni kirjallisesti ja ihan jossain muualla.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]