Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Lajiliiton tehtävä , Elokuun 6, 2016 kello: 10:47:09
----------------------------------------------------------------------

Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa

Vastineena juttuun: Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa, jonka kirjoitti: ITe , Heinäkuun 31, 2016 kello: 13:25:06:

Kyllä SAGin tehtävänä on varmistua siitä, että sen lähettämät koirat kuuluvat siihen säkäluokkaan johon ne kansainvälisiin kilpailuihin lähetetään. Jos ja kun tieto mittausten aloittamisesta EOssa on ollut SAGIlla niin kyllä koirat olisi tullut mitata etukäteen ennen vuoden 2016 EO-kisaa vaikka se vähän extraponnisteluja olisikin vaatinut. Ei tätä asiaa voi yksin perustaa yksittäisen harrastajan vastuulle tai tuomarinen vapaaehtoisuuden varaan, koska mittaustulos vaikuttaa koirakon/joukkueen starttioikeuteen ja ennen kaikkea rajaa koiran arvokilpailuosallistumista koko sen loppuelämän ajan. Ei SAGin toiminnan tai toimimattomuuden seurauksena voi olla turistikoirien lähettäminen arvokilpailuihin. Ja jos rajalla olevia koiria on joukkueessa, niin kyllähän listalla seuraavana olevien varakoirakoiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kisapaikka saattaa aueta mittausten perusteella.

Kisoissa on vuosittaisin monia arvokilpailujen ensikertalaisia, jotka eivät ehkä ole täysin tietoisia mittaamiskäytänteistä tai siitä mitä FCI kilpailuissa mittaaminen loppupelissä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että osallistuessasi ensimmäistä kertaa FCI arvokilpailuun, koirasi mitataan. Ja kyllä, mittaamisessa varmasti pyritään saamaan koirasta mahdollisimman tarkka mittaustulos ja se pyritään kaikin käytettävissä olevin mittaamaan omaan säkäluokkaan. Jos koira kuitenkin mitataan toiseen säkäluokaan, niin se tulee koko loppuelämänsä kisaamaan FCI kisoissa ko. kokoluokassa - huolimatta siitä missä säkäluokassa se kisaa kotimaassaan. Uusintamittausmahdollisuutta ei ole.

Hyvä olisi kiinnittää huomiota myös mediluokan koiriin, jotka saattavatkin olla minejä ja maxiluokan koiriin, jotka saattavast olla medejä. Käsitykseni mukaan kotimaassa medi-luokassa kisaava Sonic aikoinaan FCI mittauksissa alunperin mitattiin miniksi, mutta lopulta siitä saatiin kisapaikalla mitattua medi, joten pääsi starttaamaan MM-kisoissa medinä. Kotimaassa myöhemmin muutettiin miniksi, mutta medi mittaustulos jäi voimaan FCI kisoihin.

Jos koira on aikoinaan mitattu väärään säkäluokkaan, niin tämän kyllä tulisi tulla ilmi jo kotimaan tarkistusmittauksissa. Jos kyse taas on mittaustilanteen mittausvirhemarginaalista, niin kyse voi olla huonosta tuuristakin. Toivottavasti FCI toimintatavat on ollut kaikkien uusien joukkueen jäsenten tiedossa ja he ovat valmistautuessaan kisaan voineet tehdä kaikkensa säkäluokan varmistamiseksi: opettaa koira seisomaan rauhassa mittaustilanteessa, ajaa turkki lyhyemmäksi etc.

Toivottavasti tämä on ollut ensikertalaisten tiedossa ja rajatapauskoirien ohjaajat ovat olleet tietoisia FCI mittaamiseen käytänteistä, riskeistä ja vaikutuksista.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]