Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Heinäkuun 31, 2016 kello: 13:25:06
----------------------------------------------------------------------

Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa

Vastineena juttuun: Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa, jonka kirjoitti: Kenen vastuu? , Heinäkuun 30, 2016 kello: 23:29:06:

Mielestäni mahdolliset syytökset "epäurheilijamaisuudesta" tässä asiassa eivät todellakaan ole kovin hyvä määritelmä tapahtuneelle. Se on selvää, että jos koira on mitattu MM-kisoissa isompaan kokoluokkaan ja sama koira on aiemmin kisannut EO:ssa pienemmässä kokoluokassa tämä aiheuttaa kysymyksiä ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta niiden kohdalla, jotka EO:ssa ovat koiralle mahdollisesti hävinneet. Ei tuota tunnetta hävinneiltä mitenkään pois saa ja ehkä se tunne helposti purkautuu syytöksinä myös "epäurheilijamaisuudesta". Ei sitä tunnetta kuitenkaan kannata väheksyä, sillä "reilun pelin" tavoittelu on yksi hyvän kilpailemisen perusajatuksista. Ei kilpailemisessa ole mitään mieltä, jos toiset kilpailevat eri säännöillä kuin toiset.

Mittaaminen on ongelma. Se täytyy rehellisesti kaikkien osapuolien tunnistaa ja tunnustaa. On kuitenkin niin, että viimekädessä oikean kokoluokan määrittäminen on tärkeätä kaikille niin kilpailijalle itselleen, kanssakilpailijoille, tuomareille kuin kaikille organisaatioille, jotka ovat kilpailujen järjestämisen takana. (SAGI, Kennelliitto, PKU ja FCI) Organisaationa SAGInkin on katsottava siltä osin peiliin, että kontrolli ei ole ollut riittävän monipuolinen. Prosessi ei ole siis tältä osin ollut aivan kunnossa. Epäurheilijamaista se ei ole ollut kuitenkaan SAGIn puolelta, mutta ehkä lisämittaustarvetta ei ole riittävästi havaittu. Katson tältä osin siis hyvin paljon myös peiliin, sillä varmasti olisin voinut ihan itse tehdä ehdotuksen lisämittauksista myös EO-joukkueen suhteen. En kuitenkaan ole ollut omaltakaan osin riittävän tarkkana eikä ehkä muutkaan SAGIn toiminnassa mukana olevat. Samaa tarkkaavaisuuden vajetta on ollut myös tuomareiden keskuudessa, jos nyt käy ilmi, että kyseessä on laajempikin ongelma. Vain heillä on mahdollisuudet reagoida varsinaisiin mittauskäytäntöihin. Tarkkaavaisuuden puutetta on ollut myös kilpailijoilla, sikäli mikäli ovat tiedostaneet riskin, mutta eivät ole mitenkään asiaan reagoineet. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen on inhimillistä, mutta valitettavasti sillä voi olla myös seurauksensa eli käytännössä hylkäämiset todella tärkeissä arvokisoissa. Tämä ei ole kenenkään etu, joten tarkkaavaisuutta on tehostettava, jotta ongelmilta vältytään. Mielestäni kyse ei ole ollut tähän mennessä kuitenkaan epäurheilijamaisuudesta, mutta kaikkien on tunnustettava, että tarkkaavaisuuden herpaantumiseen ei ole varaa. Laitetaan asiat porukalla kuntoon ja edetään kokka kohisten kohti uusia haasteita. Tässä on kuitenkin kyse vain rutiinien parantamisesta ei ehkä kuitenkaan mistään sen vakavammasta. Mielestäni suomalainen joukkue ja sen jäsenet ovat olleet liikkeellä täysin puhtain purjein, mutta virheitä sattuu varsinkin tekevälle.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]