Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Elokuun 6, 2016 kello: 19:40:24
----------------------------------------------------------------------

Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa

Vastineena juttuun: Re: Koirien mittaaminen kansainvälisissä arvokisoissa, jonka kirjoitti: Lajiliiton tehtävä , Elokuun 6, 2016 kello: 10:47:09:

Lajiliiton tehtävä kirjoitti:
» Kyllä SAGin tehtävänä on varmistua siitä, että sen lähettämät koirat kuuluvat siihen säkäluokkaan johon ne kansainvälisiin kilpailuihin lähetetään. Jos ja kun tieto mittausten aloittamisesta EOssa on ollut SAGIlla niin kyllä koirat olisi tullut mitata etukäteen ennen vuoden 2016 EO-kisaa vaikka se vähän extraponnisteluja olisikin vaatinut. Ei tätä asiaa voi yksin perustaa yksittäisen harrastajan vastuulle tai tuomarinen vapaaehtoisuuden varaan, koska mittaustulos vaikuttaa koirakon/joukkueen starttioikeuteen ja ennen kaikkea rajaa koiran arvokilpailuosallistumista koko sen loppuelämän ajan.

Hetkinen, ainakaan minä en ole väittänyt, että kyseessä olisi välttämättä yksinomaan yksittäisen harrastajan vastuu. Minusta kyseessä on ennemminkin KAIKKIEN ongelma ja jokaisella on oma vastuunsa. Vastuun rajojen määrittäminen onkin sitten toinen asia. Ei ohjaaja, ei tuomarit eikä myöskään SAGI voi väittää, että olisi toimittu parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kaikkien toiminnassa on toivomisen varaa, niin miten syy voisi olla vain yhdellä taholla? Rehellinen pitää olla ja tunnustaa, mikä osa vastuusta milläkin perusteella kenellekin kuuluu. Sen selvittäminen on varmasti kaikkien etu. Jos joku sitä taas ei haluaisi selvittää, niin voidaan hyvin kysyä miksi? Voidaan myös kysyä, mikä olisi niin vahva peruste ja argumentti, että sen pohjalta voitaisiin osoittaa vain yksi syyllinen?


>>Ei SAGin toiminnan tai toimimattomuuden seurauksena voi olla turistikoirien lähettäminen arvokilpailuihin. Ja jos rajalla olevia koiria on joukkueessa, niin kyllähän listalla seuraavana olevien varakoirakoiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kisapaikka saattaa aueta mittausten perusteella.

Kyllä listalla seuraavana olevat varmasti tietävät, että heillä alkuperäisen koirakon estyessä on mahdollisuus saada paikka joukkueessa. Jos joku ei osaa katsoa listaa, se tuntuisi oudolta. Sen sijaan kaikkia mahdollisia syitä sille, miksi tuollainen paikka voisi avautua on mahdoton täydellisesti kenenkään avata. Se on totta, että jos joku koira on rajatapaus, koirakolla on suurempi riski tulla syrjäytetyksi sillä perusteella, ettei koirakko ole kilpailukelpoinen kyseisessä luokassa. Sääntöjen mukaan koiran kilpailukelpoisuudesta kuitenkin vastaa ohjaaja. Mikä siis on siis vaikka ohjaajan vastuu ja miten se on tarve määritellä. Sellaista mahdollisuutta ei ole olemassa, etteikö ohjaajallakin olisi jokin vastuu.

On myös eri asia onko esillä vastuu kyseisestä koirakosta vai jostain kolmannesta. Näitä kaikkia on tarkasteltava eri lähtökohdista.

Tuomareiden osalta kysymys on mittausten tarkkuudesta. Kuinka pitkän aikaa harrastajat haluavat pitää tuomareiden mittaustuloksia valideina? Koirat kasvat ja muuttuvat? Onko kaksi vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta haluttu raja? Onko SAGIn määriteltävä, että koirat tulee tarkistusmittauttaa joka toinen vuosi? Ei tunnu kovin helpolta ja toimivalta ratkaisulta. Jos kuitenkin harrastajat haluavat lähes aukottoman systeemin, niin mitä muita vaihtoehtoja on kuin mittausten lisääminen? Tykkäävätkö siitä kaikki? Eivät varmasti tykkää? Kuka sen maksaa? Tosiasia on, että harrastajat maksavat aina lisääntyneen työmäärän, sillä en kovin helposti usko, että tuomarit lähtevät tuollaisiin mittauksiin vapaaehtoisesti ja jos heidät "pakotetaan" kohtuullista olisi vaikkapa 10 € mittaustaksa. (Talkoilla tuomarit työtään tekevät! - Onko oikein sälyttää heille lisää talkoovelvoitteita?) Tuntuisiko hyvältä kohtuullinen korvaus? Ehkä ei - Ehkä kyllä! Joka tapauksessa tällä lajilla ei ole ketään muuta maksajaa kuin harrastajat Se on mielestäni varmaa, että yksikään tuomari ei ole valmis antamaan yhdellekään raja-arvoa lähellä olevalle koiralle viiden vuoden mittaustulostakuuta. Aivan varmasti tuomarit tietävät, että muutoksia tapahtuu. Aivan varmasti myös kilpailijat tuon tietävät. Kuinka moni kilpailija on itse tehnyt tarkistusmittauspyynnön, kun on halunnut koiransa suurempaan kokoluokkaan? Ei kovinkaan moni. Kuinka moni on pyytänyt tarkistusmittausta, kun on halunnut koiransa alempaan kokoluokkaan? (huom! virallisen pyynnön voi tehdä vain tuomari) Heitä löytyy lukuisia. Mistä johtuu, että yleisesti tarkistusmittausten tarve suuntautuu juuri alaspäin? Keiden ajattelumalli silloin vaatii muutosta, jos ajatusten suunta on tämä? En nyt ensimmäisenä kohdistaisi katsettani ainakaan tuomareihin.

» Kisoissa on vuosittaisin monia arvokilpailujen ensikertalaisia, jotka eivät ehkä ole täysin tietoisia mittaamiskäytänteistä tai siitä mitä FCI kilpailuissa mittaaminen loppupelissä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että osallistuessasi ensimmäistä kertaa FCI arvokilpailuun, koirasi mitataan. Ja kyllä, mittaamisessa varmasti pyritään saamaan koirasta mahdollisimman tarkka mittaustulos ja se pyritään kaikin käytettävissä olevin mittaamaan omaan säkäluokkaan. Jos koira kuitenkin mitataan toiseen säkäluokaan, niin se tulee koko loppuelämänsä kisaamaan FCI kisoissa ko. kokoluokassa - huolimatta siitä missä säkäluokassa se kisaa kotimaassaan. Uusintamittausmahdollisuutta ei ole.

Mikä tässä on epäselvää? Juuri näin on asianlaita, eikä valitusoikeutta ole ainakaan tähän mennessä annettu. Kenen vika se sitten voisi olla, että koira on tietyn kokoinen? Ei sille ole syyllistä, eikä voikaan olla. Jokaisen vain tulee tehdä parhaansa ja pyrkiä kohti sellaista mittaustulosta, joka kansainvälisesti on hyväksyttävissä.

» Hyvä olisi kiinnittää huomiota myös mediluokan koiriin, jotka saattavatkin olla minejä ja maxiluokan koiriin, jotka saattavast olla medejä. Käsitykseni mukaan kotimaassa medi-luokassa kisaava Sonic aikoinaan FCI mittauksissa alunperin mitattiin miniksi, mutta lopulta siitä saatiin kisapaikalla mitattua medi, joten pääsi starttaamaan MM-kisoissa medinä. Kotimaassa myöhemmin muutettiin miniksi, mutta medi mittaustulos jäi voimaan FCI kisoihin.

Varmasti tulisi kiinnittää huomiota koirien kokoluokkiin kaikilta osin. Kysymys kuuluukin millä tavalla, jotta prosessi olisi oikein mitoitettu eikä nielisi älyttömästi voimavaroja. Ilman ponnisteluja se ei onnistu, mutta koska riskiryhmä on pieni, kannattaa kiinnittää ensisijaisesti huomio siihen. Tämä tarkoittaa, että myös niiden ohjaajien, joilla on rajatapauskoita tulee olla aktiivisia. Passiivisuus ei kilpailijoilla riitä. SAGIn tulee olla aktiivinen valvonnassa ja sen suuntaamisessa oikein. Passiivisuus ei SAGIssa riitä. Tuomareiden tulee olla mittauksissaan yhä tarkempia ja kertoa päättäjille omat ehdotuksensa prosessien parantamiseksi sekä näkemyksensä siitä, miten rajatapauksiin päästäisiin parhaiten käsiksi, sillä nyt on löydettävä jos ei nyt lopullista ratkaisua niin ainakin selviä parannuksia. Tuomareilla on paljon tietoa, jota kannattaa nyt hyödyntää. Tuomareidenkaan passiivisuus ei riitä.

» Jos koira on aikoinaan mitattu väärään säkäluokkaan, niin tämän kyllä tulisi tulla ilmi jo kotimaan tarkistusmittauksissa. Jos kyse taas on mittaustilanteen mittausvirhemarginaalista, niin kyse voi olla huonosta tuuristakin. Toivottavasti FCI toimintatavat on ollut kaikkien uusien joukkueen jäsenten tiedossa ja he ovat valmistautuessaan kisaan voineet tehdä kaikkensa säkäluokan varmistamiseksi: opettaa koira seisomaan rauhassa mittaustilanteessa, ajaa turkki lyhyemmäksi etc.

» Toivottavasti tämä on ollut ensikertalaisten tiedossa ja rajatapauskoirien ohjaajat ovat olleet tietoisia FCI mittaamiseen käytänteistä, riskeistä ja vaikutuksista.

Tässä osassa kommenttia en oikein oivalla (oma vikani), mitä kirjoittaja tarkoittaa tietoisuudella riskeistä ja vaikutuksista? Ei kai mitenkään voi syntyä ainakaan sellaista tilannetta, että FCI:n mittauksen jälkeen koiralla olisikin oikeus jollain perusteella kilpailla FCI-kisassa jossain muussa kokoluokassa kuin mihin se on FCI:n toimesta mitattu? Jollei ole olemassa mitään kestäviä perusteita saada protestia läpi, niin eikö ole itsestään selvää, miten jatkossa FCI-kisoissa toimitaan? Riski rajatapauskoiralla on siis se, että se tulkitaan kilpailukelvottomaksi FCI arvokilpailussa kyseissä kokoluokassa. Mitä tälle riskille kukaan loppujen lopuksi voi? Aina säilyy se pieni riski rajatapauskoiralla, jollei ohjaaja vapaaehtoisesti ilmoittaisi, että haluaa koiran suurempaan kokoluokkaan. Tämäkin olisi toisaalta väärin, koska ratkaisun pitäisi perustua vain ja ainoastaan tuomareiden mittaustuloksiin. Voidaanko sääntöä tältä osin muuttaa? En tiedä, enkä ole varma toimisiko se? En ole kysynyt tuomareiden mielipidettä. Ehkä pitäisi!


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]