Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat LinkitFCI:n agilitykomitean jäsen
Tapani Turunen

Agilitytoiminnan kehittämisestä Kennelliitossa ja muuallakin


Viimeaikaisessa keskustelussa on noussut esiin erilaiset toiminnot joita mm. Kennelliitto on käynnistänyt toisaalta selvittääkseen ja toisaalta varmistaakseen agilitylle lajina tulevaisuudessakin hyvät edellytykset ja olosuhteet. Agility on harrastaja- ja suoritusmäärien kasvultaan ollut viime vuodet nopeimmin kasvava koiraharrastusmuoto. Miten tulevaisuudessa parhaiten turvaamme harjoitus- ja kilpailupaikkojen saannin ja olemassaolon, koulutuksen kehittämisen jne. ovat asioita, jotka ovat tärkeitä meille kaikille.

Koska on ilmeistä, että joidenkin perusasioiden osalta vallitsee epätietoisuutta käyn lyhyesti läpi monille entuudestaan tuttujakin asioita.

Kennelliiton nykyisessä luottamushenkilöpohjaisessa toimintamallissa agility on huomioitu siten, että Kennelliiton hallitus nimeää edustajansa FCI:n agilitykomiteaan (tällä hetkellä nimettynä allekirjoittanut). Käytännössä tämä edustaja on yleensä myös jäsenenä Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnassa. Koe- ja kilpailutoimikunnassa edustaja harkintansa mukaan kutsuu avukseen projektiryhmiä eri tehtäviin, joista agilityn piirissä yleisesti tunnetuin on ollut agilitytyöryhmä (tai projektiryhmä, jossa tänä vuonna mukana Kari Jalonen, Asko Jokinen, Anja Lehtiö, Mia Laamanen ja Tapani Turunen). Muita projektiryhmiä on asetettu valmistelemaan mm. koulutusmateriaalien uusimista ja vuoden 2003 PM-kisojen valmisteluja. Koe- ja kilpailutoimikunnan toimikausi on yksi vuosi, jonka seurauksena kaikki projektiryhmätkin ovat toimikaudeltaan korkeintaan vuoden mittaisia. FCI-edustajistaan sekä Koe- ja kilpailutoimikunnan kokoonpanosta Kennelliitto tiedottaa Koiramme-lehdessä. Kuvaamani toimintamalli on täysin julkinen ja säädelty, mutta sen yhtenä keskeisenä käytännön heikkoutena on edustuksellisuuden puute ja heikko kytkentä kennelpiireihin ja yhdistyksiin puhumattakaan lajin harrastajista.

Koe- ja kilpailutoimikunnan alaisten projektiryhmien työ on hyvin käytännönläheistä ja tarkoituksena on saada säännöllinen ja jatkuva toiminta sujumaan. Agilityssa työryhmä on asettanut itselleen tavoitteeksi aikaansaada toimintaprosessi, joka oikea-aikaisesti käsittelisi ja huomioisi vuotuiset tehtävät ja tapahtumat. Yksittäisinä asioina valmistelussa ovat olleet SM-karsinnat, tuomaripäivät, SM-tuomarit jne. Agilityn työryhmä on luonteeltaan asiantuntijaryhmä, joka pyrkii edustamaan monipuolisesti lajin erilaisia rooleja ja joka valmistelee asioita Koe- ja kilpailutoimikunnan päätöksentekoa varten.

Kokouksessaan 8.5.2002 Kennelliiton hallitus nimitti agility-lajiliittoasiaa selvittämään työryhmän, johon nimettiin Pekka Laakkonen, Martti mannersuo, Risto Ojanperä, Paavo Rapila, Marjukka Silolahti ja Tapani Turunen. Suomen Agilityliiga-SAL ja Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry olivat esittäneet Kennelliiton hallitukselle Agility-lajiliiton tai Koiraharrastus-lajiliiton perustamista Kennelliiton yhteyteen. Tieto työryhmän nimittämisestä on uutisoitu Koiramme-lehdessä 7-8/2002.

Kennelliiton hallituksen nimeämä työryhmä on toistaiseksi kokoontunut kaksi kertaa ja käynnistänyt työnsä. Yhteisenä tavoitteena on selkeästi asetettu löytää sellainen toimintamalli ja rakenne, joka osana Kennelliiton toimintaa parantaisi olennaisesti agilityn toimintaedellytyksiä. Vilpittömänä haluna on löytää ratkaisuja, jotka voidaan nopeasti ottaa käyttöön ilman pitkällisiä sääntömuutoksia tai muita hidasteita. Tällainen valmistelu on kuitenkin tehtävä mahdollisimman huolellisesti, jotta vältyttäisiin ikäviltä taloudellisilta tai muilta yllätyksiltä. Kun valmistelu etenee niin pitkälle, että konkreettisia ehdotuksia voidaan esittää, niin ne tuodaan tiedoksi ja käsiteltäviksi.

FCI:n agilitykomitea kokoontui Dortmundin MM-kisojen yhteydessä ja allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua ensimmäiseen agilitykomitean kokoukseensa. MM-kisojen yhteydessä pidettävä kokous keskittyy melko lailla käsittelemään juuri pidettyä MM-kisaa sekä seuraavan vuoden MM-kisojen valmisteluihin. Ohessa tiedoksi ensi vuoden MM-kisojen osalta käsitellyt asiat ja päätökset.

Puheenjohtaja (Jean-Paul Petitdidier) otti esille kolme asiakohtaa, joista pitäisi tehdä päätös ajatellen ensi vuoden MM-kisoja:

  • kaksi/kolmepäiväiset kilpailut (+harjoituspäivä)
  • koirien lukumäärä säkäryhmissä
  • joukkueiden koko
Kohdista käytiin laaja keskustelu, missä näkemykset jakautuivat osin voimakkaastikin. Kisojen järjestäminen kolmepäiväisinä oli hyvin yleinen kanta. Joukkuekilpailuissa selvä enemmistö kannatti paluuta neljän koiran joukkueisiin. Koiramäärien rajoittaminen neljään säkäryhmissä jakoi mielipiteitä. Lopputuloksena oli, että vuoden 2003 MM-kisat pidetään samoilla periaatteilla kuin vuoden 2002 kilpailut. Kunkin jäsenmaan tulee toimittaa 15.12.2002 mennessä seuraavassa agilitykomitean kokouksessa esille haluamansa asiakohdat sekä esityksensä kyseisestä asiasta.

Vuoden 2003 MM-kisat järjestetään Ranskassa Lillessä. Harjoituspäivä on 2.10.2003 ja varsinaiset kilpailut 3.-5.10.2003.

Tuomareina toimivat Maryannic Jourden Ranskasta sekä Emiel Verhoort Belgiasta.

Terveisin
Tapani Turunen
tapani.turunen@kolumbus.fi

_________________________________________________________________


Last modified: Wed Oct 23 01:48:44 EEST 2002
<-- Takaisin kirjoitusten otsikkosivulle.


<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit