Re: EO rankingin päivitys


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Ville L , Marraskuun 15, 2015 kello: 10:44:28
----------------------------------------------------------------------

Re: EO rankingin päivitys

Vastineena juttuun: Re: EO rankingin päivitys, jonka kirjoitti: ITe , Marraskuun 13, 2015 kello: 12:13:58:

Hienosti Ismo kirjoitit ja avasit aikaisempien päätösten perusteluja. EO on kilpailuna tosiaan nostanut arvostustaan ja tämän vuoksi aiemmin toimivat systeemit eivät nykyään välttämättä toimikaan.

Nykyisessä rankingissa on todella paljon hyvääkin. Tänä syksynä on tullut hyviä ja tiukkoja kisoja (ainakin medeissä), mikä parantaa juurikin sitä kisaamisen taitoa. EO-ranking takaa myös sen, ettei sinne pääse ketään "liian hidasta" koirakkoa. Ranking on tehty Suomen enemistölle helposti tavoiteltavaksi. Uudessa ehdotuksessa on lähdetään taas aivan toiseen äärilaitaan eli siinä kannattaisi etsiä pieniä kisoja eli se on rakennettu vähemistön ehdoilla.

Minulle ei aivan auennut nuo kirjoittamasi kustannusasiat. Mikäli karsintasysteemi suunnitellaan hyvin ja toteutetaan kevyellä byrokratialla, niin miksi nämä kilpailut lisäisivät juurikaan SAGIn kustannuksia tavallisiin kilpailuihin verrattuna. Nykyisessäkin systeemissä hoidetaan viestintää ja tehdään rankingpäivityksiä (ja korjauksia). Seurat osaavat ja haluavat järjestää kilpailuita ja varmasti löytyy halukkaita järjestäjiä, kunhan kilpailut hoituvat ilman ylimääräistä byrokratiaa. Mehän emme tiedä, kuinka suuren suosion EO-karsintakilpailut edes saisivat kilpailijoiden keskuudessa, mikäli sellaisia ruvaetaan järjestämään. Osallistujien määrä on varmasti riippuvainen paljolti siitä, mitä kaikkea näillä kilpailuilla ratkaistaisiin - EO-joukkue, osallistumisoikeus MM-karsintoihin, halli-SM...

Minusta EO-karsintakilpailuhin löytyy useampia hyviä lähestymistapoja:
1) Kaikille 3-luokkalaisille avoimet karsinnat. Ilmoittautuminen pitäisi laittaa useita kuukausia etukäteen, jotta voisi suunnitella lopullisen kilpailujärjestyksen kisaajamäärien selvittyä.
2) Rajattu osallistumisoikeus esimerksi 100 tai 60 koirakkoa per säkäluokka. Rajauksen pitäisi perustua nopeuteen ja/tai menestykseen (usein ne kulkevat käsi kädessä...) Tuollainen rajaus voitaisiin paljon helpommin tehdä erilaisilla rankingeilla. Rankingin pohjana voisi hyvin olla vaikka tämä SAGIn uusi ehdotus, mutta siinä tulisi olla mukana myös joku kisaajamääristä tuleva pieni bonus.
Kunhan saadun kisatuoton ja kisoihin käytettävän työmäärän suhde on sopiva, niin järjestäjiä löytyy helposti. Järestäjän kannalta EO-karsintakilpailuiden etu on se, että ne järjestettäisiin seurojen omissa halleissa, jolloin työtaakka pienentyy oleellisesti verrattuna esimerkiksi SM-kilpailuihin.

Tehdään asiassa millainen päätös tahansa, niin toivon, että se perustuu hyvään suunnitteluun ja siinä otettaisiin myös tämän hetken huippukisaajien mielipiteet huomioon. Liiton syyskokoukseen tuoman uuden rankingin esitys ei ainakaan julkaistun liitteen perusteella antanut kuvaa hyvästä suunnnitelmasta. Esityksessä ei käy ilmi edes se, mihin kaikkeen tätä rankingia käytettäisiin... No ehkäpä syyskokouksessa kuulen sitten tuon rankingin suunnitteluun tehdystä taustatyöstä vähän lisää.

ITe kirjoitti:
» EO-rankingia ja valintasysteemeitä pohdittaessa kannattaa hieman muistella myös niiden historiaa. Ensin alkuun koko kisat olivat Suomen kannalta lähinnä hieno kilpailu, johon sai suurin piirtein osallistua kuka tahansa. Systeemi oli lähinnä se, että ne jotka olivat kiinnostuneita voivat lähteä. Kun kiinnostuneiden määrä alkoi kasvaa ja Turusen Tapsa alkoi puhua kisojen merkityksen kasvusta myös FCIn näkökulmasta alkoi SAGIlle tulla paineita osallistumisen säätelemiseksi. FCIssä myös otettiin linja, ettei kisoihin voinut osallistua ilman, että osallistujalla olisi kansallisen liiton antama oikeus siihen. Kyseessä oli sekä kennelpoliittinen että juridinen linjaus.

» SAGIssa asiaa lähdettiin tuolloin ratkaisemaan tavalla ja ajatuksella, että täytyy olla mahdollisimman tasapuolinen mutta myös kevyt ja yksinkertainen tapa ratkaista osallistumisoikeus joukkueeseen. EO-kisaa pidettiin tuolloin selvästi kilpailuna, jossa vastuu osallistumishalukkuudesta oli kisaajan itsensä näytettävissä. Tarkoitan tällä sitä, että myös kustannusvastuu kuului selvästi kisaajalle itselleen. Näin ainakin vielä nykyäänkin on, eli vain MM-kisaajia ja PM-kisaajia tuetaan. Itse olen sitä mieltä, että taloudellisesti näin olisi järkevä toimia jatkossakin. Tästä on ollut vaikutuksia myös valinta menettelyyn. Ranking on ollut sittenkin helpoin ja kustannustehokkain tapa valinnan hoitamiseksi. Se on sitonut kaikkein vähiten sekä palkatun henkilökunnan että sagi-aktiivien voimavaroja. Näkökulma on siis ollut organisaation tehokkuuteen pohjautuva.

» Jos järjestelmä muutetaan niin, että järjestetään EO:lle omat karsintakisat, se olisi kaikkein kallein mahdollinen ratkaisu. SAGIlle on ollut jo nyt vaikeuksia löytää järjestäjiä SM-kisoille ja jopa karsinnoille. Siksi en oikein usko, että halukkuus yhden uuden karsintakisan järjestämiselle nostaisi kovin paljoa tuota kiinnostusta. Itse siis toivoisin, että jos EO-karsintakisaan mennään, niin ainakin 5-vuoden järjestäjäseurat olisivat jo etukäteen selvillä. En siis vastusta itse kisojen järjestämistä vaan peräänkuullutan sitä, että sitten täytyy olla realistiset mahdollisuudet niiden järjestämiseksi. Kaikkien mielestä on kiva kilpailla, mutta harvan mielestä kiva järjestää ja vielä harvemmalla on myös resurssit järjestämiseen. Edelleen pitäisin tärkeänä myös sitä, että SAGIn toimiston työtaakka ei nykyisestään saisi mahdollisten EO:n kisojen vuoksi kasvaa, sillä vääjäämättä sillä olisi myös työntekijätarpeeseen kasvattavaa vaikutusta. Kustannukset siis pitäisi pysyä kurissa.

» EO:n rankingin hyvänä puolena pidettiin aikanaan sitä, että se tukisi järjestävien seurojen taloutta, kun kisaajat haluaisivat kisata aktiivisesti. Tätä pidän edelleen puoltavana argumenttina. Toinen puoli asiassa sitten on, että maksaako kisaaminen jo liikaa? Rankingin vahvuus on myös siinä, että järjestelyiltään se ei vaadi SAGIlta muita lisäponnisteluita kuin hyvän tilastoinnin ja toimivan pistelaskujärjestelmän. Seurat järjestävät kisoja niin kauan kuin kisaajia riittää ja seuroissa toimintaa. SAGIn ei tarvitse erikseen pyörittää tasapuolisuuden takaamiseksi erilaisia kisa-anomisia, ei tarvita erityitä tiedottamista jne... Kaikki asioita, jotka maksavat, koska asiat eivät nyt vain synny ilmaiseksi. Rankingin pistelaskua voidaan aina kehittää. Kysymys ei siinä ole niin paljon rahasta vaan ennemminkin hyvistä ja toimivista ideoista.

» Minulle kelpaa mikä tahansa tasapuolinen järjestelmä. Se voi olla uudistunut ranking tai se voi olla uusi arvokilpailu. Oleellista on, että päätökset tehdään tiedostaen sen kaikki vaikutukset, myös taloudelliset vaikutukset ja myös kattavasti. Kaikenlainen kisaaminen on kivaa, mutta laskun maksaminen ei ole aivan yhtä kivaa. Siksi haluaisin, että aina kaikkien ehdotusten rinnalla kulkisi laskelmat myös ratkaisun taloudellisista vaikutuksista. Vasta sitten voidaan nähdä, mihin agilityn sisällä ollaan valmiit. Hunajapurkilla on hintansa.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]