Re: EO rankingin päivitys


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Ville L , Marraskuun 16, 2015 kello: 22:02:20
----------------------------------------------------------------------

Re: EO rankingin päivitys

Vastineena juttuun: Re: EO rankingin päivitys, jonka kirjoitti: ITe , Marraskuun 15, 2015 kello: 11:35:51:

Monesta asiasta olen täysin samaa mieltä, mutta itse en koe EO-joukkueen karsimiseen mahdollisesti käytäviä kilpailuita arvokilpailuina. Olen samaa mieltä, että päätöksiä tehtäessä pitäisi tietää, että mitä ollaan päättämässä.

Koska kyseessä ei ole arvokilpailu, niin paikalla ei tarvitsisi olla erillistä tiedotusta, live-streamiä, ylituomaria tai ylipäänsä mitään tavallisista kisoista poikkeavaa. Kilpailut pitäisi pystyä järjestämään yhtä helposti kuin mitkä tahansa normaalit kilpailut, niin silloin järjestäjiä on aivan varmasti.

Mikäli SAGI päättäisi järjestää tällaiset karsintakilpailut, niin miksi kisajärjestäjiä ei voisi ihan vain kysyä niistä yhdistyksistä, joilla on käytössä tarvittavat tilat ja osaaaminen kilpailuiden järjestämiseen sekä niiden sijainti sopii parhaiten konseptiin. Ei kaikesta tarvitse tehdä avointa hakua.

Sitten vähän aiheen vierestä: Miksi SAGI ei ota arvokilpailuista suurempaa häntämaksua, kun sillä on kuitenkin niin paljon kuluja niiden järjestämisestä?

ITe kirjoitti:
» Koska en ole ollut valmistelemassa nykyistä enkä tulevaakaan rankingia, en koe olevani millään tavoin asiantuntija sen pistelaskujärjestelmässä. Sen vahvuudet ja heikkoudet voi analysoida vain, jos on aikaa systeemiin perehtyä. Minulla on tällä hetkellä aika hieman kortilla. Siihen uskon, että aina on pyritty löytämään toimiva ja tasapuolinen systeemi.

» Kilpailujen kustannuksia koskeva näkemykseni perustuu siihen, että kaikkina niinä vuosina, kun olin arvokisatapahtumista päättämässä anomis- ja järjestämisprosessin aikana SAGIin syntyi monenlaisia pienempiä ja suurempia kustannuksia, joita kaikkia ei aina täysin pystytty ennekoimaan. Osittain se johtui työnjaosta järjestävän seuran ja SAGIn välillä. Toisinaan SAGI vai tilasi järjestäjältä kisat ja maksoi viulut ja sai tulot. Toisinaan järjestäjällä oli kokonaisvastuu. Siitä huolimatta SAGIn organisaatio on aina joutunut kuittaamaan osan kustannuksista omasta pussistaan. Viimevuosina en ole analysoinut systemaattisesti miten kilpailujen tuloslaskelman viivan alle jää. Kysymys on paljolti siitä, minkälaisesta järjestäjävastuusta sovitaan. Ketkä kaikki saavat esimerkiksi kisoihin osallistua. Onko osallistumista jotenkin rajoitettu ja onko sinne jo jotain karsintaa? Jos ei ole, niin miten aikataulutus tehdään mahdolliseksi kisaajamäärän mahdollisesti kasvaessa pilviin? Ovatko jättikisat tavoite vai minkälaisia kisaajamääriä tavoitellaan? Tarvitaanko tuohon seurantaan jotain uusia järjestelmiä? Kysymys on myös siitä, riittääkö normaalit kisajärjestelyt kuten vain yksi tuomari (suomalainen/ulkomaalainen) ilman avustavaa tuomaria. Tarvitaanko erillinen ylituomari, kuten nykyisissä arvokisoissa. Selviävätkö järjestäjät nykyisillä tuloslaskentaohjelmillaan vai tuleeko sinne lisätarpeita. Tarvitaanko jokaisessa kisassa sähköinen ajanottolaitteisto näyttöineen, jota kaikilta seuroilta ei ehkä vieläkään löydy. Tuleeko arvokisat videoida? Tarvitaanko paikalla SAGIn tiedottajaa vai hoitaako kisajärjestäjä riittävän tiedottamisen? Riittääkö normaali palkinnot vai tarvitaanko jotain SAGI extraa? Minkälainen järjestämispaikka kelpaa? Tuleeko olla tilaa lämmittelyesteille sisätiloissa ja kuinka kylmäksi tila saa mennä? Mikä tulisi olla buffettipalveluiden taso? Kuinka uusia esteitä seuroilta edellytetään ja noudatetaanko niiden ennakkotarkastusta kuten nykyisissä arvokisoissa. Kaikilla seuroilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus kisoja hakea, niiden on kuitenkin etukäteen tiedettävä mitkä ovat tuollaisen "arvokilpailun" kriteerit, jos niitä ylipäätään halutaan asettaa. Yleensä tällainen tarve "arvokilpailuissa" on kuitenkin ilmeinen. Jos seuralle myönnetään arvokilpailu ja sille asetetaan erilaisia kriteereitä, niin kenellä on tappiovastuu? Mitkä ovat hyväksyttäviä kuluja ja mitkä eivät?

» Kaiken kaikkiaan lista erilaisista asioista on pitkä ja sitä voidaan vaatimusten kasvaessa helposti pidentää. Toisaalta vaatimukset voidaan pitää myös hyvin matalina ja hyväksyä, että odotukset ovat minimaalisia. Tätä koskevat ratkaisut tulisi kuitenkin tehdä etukäteen ja pohtien sovittujen asioiden kaikkia puolia. Sellainen ei toimi, että ensin sovitaan järjestämisestä ja sitten vasta aletaan avaamaan yksipuolisesti sitä, mistä ollaan sovittu. Se on kuitenkin varmaa, että vaatimukset ovat koko ajan nousseet ja kilpailijat haluavat aina vain parempaa. Tuolla hunajapurkilla on kuitenkin hintansa, kuten jo aiemmin totesin. Olisi siis hyvä aloittaa vaikkapa sellaisella asialistalla, jossa hahmoteltaisiin, mistä tulisi sopia, jos tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön.

» En siis omalta osaltani halua ottaa varsinaisesti kantaa minkään järjestelmän puolesta tai mitään järjestelmää vastaan. Se mitä en kannata on, että ei tiedetä, mistä ollaan päättämässä ja mitä se maksaa.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]