Re: Mittauskäytänteet nykyisin


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti sL , Huhtikuun 29, 2019 kello: 10:31:32
----------------------------------------------------------------------

Re: Mittauskäytänteet nykyisin

Vastineena juttuun: Re: Mittauskäytänteet nykyisin, jonka kirjoitti: Timo Teileri , Helmikuun 5, 2019 kello: 09:49:52:


Koirat reagoivat mittaajiin eri tavalla joo. Mutta silti ihmettelen mittaustulosten erilaisuutta: omalla koiralla mittauksen ääripäiden tulokset heittivät 4 senttiä. Tuo on minusta varsin paljon jos kuitenkin ajatellaan tuomarien käyneen saman koulutuksen läpi..


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]