Re: Agilityn lähtökäskyt


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Jesuppa , Tammikuun 8, 2019 kello: 21:10:23
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn lähtökäskyt

Vastineena juttuun: Re: Agilityn lähtökäskyt, jonka kirjoitti: JES , Tammikuun 6, 2019 kello: 14:11:16:

Lähtö ja vapautus kontaktilta = tule
Lähelle tuloon koiran nimi, nuorimmalla reiteen läpsytys ja "inin"


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]