Re: Agilityn lähtökäskyt


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti jj , Tammikuun 9, 2019 kello: 19:52:33
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn lähtökäskyt

Vastineena juttuun: Agilityn lähtökäskyt, jonka kirjoitti: Tanja Suni , Tammikuun 6, 2019 kello: 12:06:59:

lähtö ja kontakti = tule
lähelle tuleminen = kiikii


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]