Re: Tietääkö kukaan enempää?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Iuris , Lokakuun 5, 2018 kello: 10:13:21
----------------------------------------------------------------------

Re: Tietääkö kukaan enempää?

Vastineena juttuun: Tietääkö kukaan enempää?, jonka kirjoitti: Kilpailukielto , Lokakuun 1, 2018 kello: 21:43:37:

Kilpailukielto kirjoitti:
» Tietääkö kukaan enempää tästä 9:n kk klpailukiellosta? Onko joku joka on riehunut aiemminkin? Ei tartte nimiä kertoa vaikka kivahan se olisi tietää...

Eikö Sagin hallituksen yms. jaostojen pöytäkirjat pitäisi olla jäsenistölle julkisia, kun ne on tarkistettu?

Koiramme lehdessäkin on selvitykset ja henkilöiden nimet, joille on annettu sanktioita.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]