Re: Tietääkö kukaan enempää?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Lukemallahan se selviää. , Lokakuun 8, 2018 kello: 00:31:51
----------------------------------------------------------------------

Re: Tietääkö kukaan enempää?

Vastineena juttuun: Re: Tietääkö kukaan enempää?, jonka kirjoitti: Höpöäää , Lokakuun 5, 2018 kello: 11:35:20:

Siellähän sanotaan näin:

"Kurinpitotoimikunnan käsittelyssä on ollut asia, jossa kilpailija käyttäytyi asiattomasti kilpailupaikalla tuomaria ja kilpailun järjestäjiä kohtaan. Kurinpitolautakunnan näkemyksen mukaan kilpailija on syyllistynyt kiroiluun ja henkilökohtaiseen solvaukseen, sekä tuomarin aseman ja pätevyyden kyseenalaistamiseen useita kertoja, ja hän on jatkanut tätä toimintaa, kunnes on poistunut kisa-alueelta. Suurin ja merkittävin osa teoista on tapahtunut kilpailun kannalta ns. virallisluonteisilla alueilla kuten kehässä tai sen välittömässä läheisyydessä, toimistoteltalla tai virallisella mittauspaikalla.
Kilpailijalle on määrätty 9kk mittainen lisenssioikeuden menetys ja kilpailukielto. Päätös perustuu kilpailusääntöjen A 12§ sekä Lisenssisopimusehtojen 6 § ja 11 § Urheilun ja Kenneltoiminnan Reilun Pelin sääntöjen vastaiseen käytökseen. Päätös menee tiedoksi myös Kennelliitolle."

Mikä kohta tuossa on vaikeata ymmärtää.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]