Re: Valioarvot


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Kesäkuun 3, 2018 kello: 17:42:53
----------------------------------------------------------------------

Re: Valioarvot

Vastineena juttuun: Re: Valioarvot, jonka kirjoitti: ei koskaan valio , Toukokuun 22, 2018 kello: 11:38:13:

Muutama asia, jotka on syytä huomata:

- Kilpailija ei saa itse tehdä kilpailukirjaan mitään ylimääräisiä merkintöjä.

- Lajiliitolla ei ole mitään sananvaltaa koiran jalostukseen liittyvissä asioissa, säännöissä tai ohjeissa, eikä sillä tulisikaan olla. Tämä periaate on tehty jo täysin selväksi SAGIn säännöissä ja tähän periaatteeseen on sitouduttu jo silloin kun lajiliitto perustettiin.

- Jokainen kilpailutulos muuttuu Kennelliittoon saapumistaan seuraavana päivänä jalostustiedoksi.

-Valioiduttaessa lajiliitolla on vaikutusmahdollisuus tulosten hyväksyttävyyden arviointiin sääntöjen kautta antamalla lausunnon kriteereistä etukäteen, mutta näyttelytuloksen merkityksen arviointi tehdään kennelliiton toimesta ja hyvä näin.


- Ja vielä niille, jotka eivät ole sitä tiedostaneet, valioituminen on valioitumista nimenomaan Kennelliiton näkökulmasta. SAGIlla ei ole mitään omaa valioitumisjärjestelmää.

- On moneen kertaan toistettu periaate, että jokainen jalostuksesta kiinnostunut tehköön sen kyseisen rodun rotuyhdistyksen ja yhteisön jäsenenä. On siis syytä unohtaa, että lajiliitolla olisi syytä tai tarvetta olla jotain hyvää tai huonoa jalostusnäkemystä. Mikään näkemys ei kuulu sen agendalle. Sensijaan on toivottavaa, että suomalaiset koirat ovat terveitä.----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]