Re: uusi kitu


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti 💩 , Huhtikuun 6, 2018 kello: 18:00:27
----------------------------------------------------------------------

Re: uusi kitu

Vastineena juttuun: Re: uusi kitu, jonka kirjoitti: Kannatetaan , Huhtikuun 6, 2018 kello: 11:46:55:

Kannatetaan kirjoitti:
» Kevätkokouksessa olisi kyllä hyvä esitellä tarjouskilpailun kulku ja millaisilla millaisilla ehdoilla/tiedoilla tarjouksia pyydettiin.
» kuinka paljon tarjoajilla oli tietoa, mitä oikeasti tarvittaisiin tässä sovelluksessa.

» Kuinka monta tarjousta saatiin ja miten päädyttiin tähän ratkaisuun

» Voisi ehkä vähän paremmin ymmärtää kun tietäisi taustoja.
» Nyt kieltämättä hiukan herättää epäilyksiä koko kilpailutus

Sitten olisi paree aika nopeasti lähteä rustaamaan kirjallista kysymystä. Materiaalit pitää olla toimitettuna 2 viikkoa ennen kokouspäivää liiton hallitukselle.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]