Re: Talkoovelvoitteen laillisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 27, 2017 kello: 14:09:11
----------------------------------------------------------------------

Re: Talkoovelvoitteen laillisuus

Vastineena juttuun: Talkoovelvoitteen laillisuus, jonka kirjoitti: Talkoilija , Joulukuun 20, 2017 kello: 18:30:42:

Talkoista jatkuvasti lintsaaminenkin on oikeastaan vastikkeetonta etua. Ollaan valmiita ottamaan taloudellinen hyöty vastaan, mutta ei olla valmiita tekemään mitään varojen kartuttamiseksi. Ollaan kärjistäen vähän niin kuin loisia. Oikeastaan voitaisiin harkita keinoja miten tällainen vastikkeettoman edun vastataanottaminen voitaisiin ilmoittaa verottajalle. :-))----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]