Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 27, 2017 kello: 14:03:14
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Verottaja , Joulukuun 23, 2017 kello: 01:22:58:

Hallitus todellakin voi joutua vastuuseen, mikäli ei valvo seuran käytäntöjä ja varsinkin, jos se oma-aloitteisesti päättää merkittävistä eduista, joista ei ole yleiskokouksessa sovittu. Jos siis jotain laajempaa käytäntöä aiotaan seurassa noudattaa, niin ehdottomasti on syytä sopia periaatteista yleiskokouksessa. Muunlainen toiminta onkin jonkinlaista jäsenistön huijaamista. Kyllä pelisäännöt tulee olla päivänvalon kestäviä. Muuta ei voi edes ajatella.

Ei ole yhtään liikaa vaadittu, jos edellytetään hallitukselta jonkinlaista yhteenvetoa vuosittain maksetuista palkkioista. Km-korvauksilla on selkeät verottajan määrittelemät rajat. Jos hallituksen jäsenille on syytä korvata heidän tekemisistään, niin kulut voi vähentää. Useimmissa yhdistyksissä hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita, mutta jos työtaakka on poikkeuksellisen runsas, niin miksei kokouspalkkion maksaminenkin olisi mahdollista, jos hallitustyötä ei haluta nähdä varsinaisena talkootyönä. Sama koskee toimikuntia. Sellaista sääntöä tai lakia ei ole, etteikö niistä voitaisi maksaa palkkiota, kunhan tiedot ilmoitetaan verottajalle. Helposti niitä ei kuitenkaan kerry niin paljon, että veroja joutuisi pahemmin maksamaan. Jos kokouspalkkioissa ei ole huomioitu kuluja, niin niitäkin voi alkaa vähennellä samaan tahtiin. Henkilökohtaisesti en ole saanut kokouspalkkiota yhdestäkään yhdistystoiminnan toimesta, mutta ei sitä kannata seuroissa kavahtaa, jos hommat alkavat kaatua päälle. Ongelmia tietysti voi silloinkin tulla vapaamatkustajista. Hallituksessakaan kaikki eivät ole yhtä ahkeria ja kanna samalla tavalla vastuuta.

Jos joitain asioita ei yksinkertaisesti yhdistyksen sisällä saada tasapuolisesti hoidettua, niin ainakin niillä yhdistyksillä, joilla on oma halliyhtiö on vielä yksi takaportti. Silloin voi tehdä kaikista niistä toiminnoista, joista on erityisen vaikea päästä sopuun, pienimuotoista liiketoimintaa. Kaikki maksulliset koulutustilaisuudet on mahdollista ohjata halliyhtiön kautta, eikä kannata sotkea yhdistystä tuohon hommaan lainkaan. Tilasta otetaan käypä vuokra ja kouluttaja lähettää laskun halliyhtiölle. Muuta menettelyä ei hyväksytä. Maksut jaetaan tasan kaikkien osallistujien kesken. Jos kouluttajia tuetaan, niin tukisumman tulee näkyä budjetissa ja sitä jaetaan tasapuolisesti kaikille kouluttajille.

Kaiken kaikkiaan keinoja asioiden selkeyttämiseksi on runsain mitoin. Ongelmana eivät koskaan ole ne, jotka tekevät osansa talkoista vaan ne, jotka pyrkivät hyötymään omaa osuttaan enemmän niin talkootyöstä kuin hallin käyttöoikeudesta tai muista seuran palveluista.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]