Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Joulukuun 26, 2017 kello: 20:32:32
----------------------------------------------------------------------

Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä

Vastineena juttuun: Re: Onko talkoovelvoite oltava säännöissä, jonka kirjoitti: Utelias , Joulukuun 22, 2017 kello: 17:57:54:

Ei kenelläkään yksittäisellä seuralaisella ole hallin omistusoikeutta tai osaomistusta, jollei omista osakkeita. On yhdistyksen typeryyttä, jos seura ei valvo miten päätöksiä tehdään. Kyllä ne päätökset on mahdollista pyytää julkiseksi. Jos yhdistys omistaa halliyhtiön, niin aina voidaan vaatia yhtiöltä sen toiminnasta raporttia vaikkapa vuosikokoukselle. Hyvä tapa olisi, että toimitusjohtaja raportoisi jo etukäteen päätetyt asiat vuosittain ja säännöllisesti. Hallia ei omista sen hallitus eikä yhdistyksen hallitus vaan yhdistys. Yhdistyksellä on oikeus saada tietää tärkeimpiä linjauksia vaikkei ihan yksittäisiä sopimuksia pilkun tarkkuudella näkisikään. Yhdistyksen kokous voi antaa myös hallityhtiön tilintarkastajien valintaa koskevia ohjeita, jos yleiskokous on omistajana ensin tehnyt sitä koskevan periaatepäätöksen omistajan vallan käytöstä. Monia valvontatoimenpiteitä voidaan tehdä, mutta ne on tehtävä oikeassa järjestyksessä. Kukaan yksittäinen jäsen ei voi ihan mitä tahansa alkaa vaatimaan. On jäsenten typerää sinisilmäisyyttä, jos valvontaa ei ole. Agility-toiminnassakin olen törmännyt vuosien varrella useampaan kupruun ja niitä voi syntyä missä tahansa ja monella tavalla.

Luottamus hyvä - Valvonta parempi


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]