Re: Agilitykoirien loukkaantumiskysely


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Eeva , Lokakuun 22, 2017 kello: 08:58:57
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilitykoirien loukkaantumiskysely

Vastineena juttuun: Agilitykoirien loukkaantumiskysely, jonka kirjoitti: Eeva , Lokakuun 4, 2017 kello: 19:43:15:

Nyt vastauksia on 109 kappaletta. Kerään tietoja vuoden loppuun saakka. Jokainen ilmoitus on tärkeä!

Cleanrun (jenkkilehti, jolla on maailmanlaajuinen levikki) keräsi 10 vuotta sitten tietoja agilitykoirien loukkaantumisista tai loukkaantumatta jäämisistä. Loukkaantumisia ilmoitettiin 529 kpl. Toivon, että me suomalaisina agilityharrastajina osoittaisimme poikkeuksellista aktiivisuutta. Kiitän lämpimästi kaikkia tähän saakka vastanneita.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]