Re: Agilitykoirien loukkaantumiskysely


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Lokakuun 22, 2017 kello: 12:32:18
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilitykoirien loukkaantumiskysely

Vastineena juttuun: Agilitykoirien loukkaantumiskysely, jonka kirjoitti: Eeva , Lokakuun 4, 2017 kello: 19:43:15:

Ensimmäiseksi Eevalle suuri hatunnosto siitä, että olet valmis näitä loukkaantumisasioita selvittämään. Se on kullanarvoista työtä. Sitä työtä tarvitaan ja nimenomaan sitä analyysia, koska vain analyysin kautta voidaan löytää kehitettäviä asioita.

Tiedän, että SAGIssakin on Tulevaisuuden Turvallisuus-ryhmä ns. TuTu-ryhmä, jonka tehtävänä on analysoida agilitya kokonaisuutena ja tapauksittain nimenomaan turvallisuuden kannalta. Tavoitteena on, että tulevaisuus olisi aina turvallisempi kuin mennyt aika. Jokaisella ajalla on omat haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa.

Haluaisin korostaa, että koska turvallisuus on yhteinen asia, sen eteen tulee tehdä yhteistyötä. Helposti erilaiset vaaratilanteet ja jopa toteutuneet riskit jäävät unholaan ja niistä ei opita mitään. Itse miellän, että lähinnä vain seuroilla on tässä suurimmat mahdollisuudet toimia. Seurojen tulisi systemaattisesti kirjata sekä harjoitusten että kilpailujen vaaratilanteet ylös. Seuroilla pitäisi olla jonkinlainen vahinko-päiväkirja, johon merkittäisiin mitä on tapahtunut, kenelle ja miten tapahtumat ovat edenneet. En tarkoita syyllisten etsintää vaan syiden etsintää ja ennen kaikkea oppimista. En tiedä kirjataanko yhdessäkään seurassa vaaratilanteita ylös puhumattakaan siitä, että joku ryhmä niitä jälkikäteen asiantuntevasti myös analysoisi.

Tapahtumien kirjaaminen on todella tärkeätä. Harjoituksissa kirjaukset tulisi tehdä automaattisesti koulutusohjaajan tai valmentajan toimesta ja tietysti ohjaajan tulisi kirjata oma näkemyksensä. Kilpailuissa tuomarin ja ratamestarin tulisi pitää kirjaamisesta huolta ja samoin täälläkin tarvitaan ohjaajan näkemys tilanteesta. Vaikeinta olisi se analyysi, meillä kaikilla kun on niin helposti tapana siirtää vahingon syy jonkun toisen harteille. Turvallisuusajattelu ei kuitenkaan lähde syyllistämisestä vaan siitä, että pyritään saamaan aukoton kuva siitä, miten tapahtumat ovat edenneet ja voidaanko löytää parempia toimintamalleja. Jos jossain on ollut liukasta, niin miksi on ollut ja voidaanko asialle jatkossa tehdä jotain? Toisaalta jos ajatellaan, että joku on ollut liian pitävää, niin milloin ja millä perustein oikea kitkakerroin olisi ensinnäkin määritettävissä ja toisaalta toteutettavissa. Myös koiran rakenne voi joskus olla syynä siihen, että se mikä on toiselle koiralle, jopa saman kokoiselle, täysin turvallista, voi toiselle olla vaarallista. Lämmittelyn onnistuminen, nopeus, koiran hypyn pituus ja moni muu tekijä vaihtelee koirakoittain ja kaikki kymmenet ja sadat tekijät vaikuttavat onnettomuusriskiin aivan samoin kuin ympäristön valaistus, lämpötila ym..

Peräänkuullutan siis perusteellista analyysia ja sen tärkeimpiä edellytyksiä on, että tapahtumat dokumentoidaan hyvin ja mahdollisiman moni tekijä huomioiden. Dokumentoinnissa tulisi huomioida myös kirjallinen selostus, oleellisten tekijöiden valokuvat sekä mahdolliset tapahtumavideot. Toivottovasti joku näkee joskus niin paljon vaivaa, että tähänkin saadaan joku appsi.

Eeva! Teet arvokasta työtä! Kiitos, että olet noin aktiivinen!----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]