Re: Agilityn tulevaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Toppi , Marraskuun 12, 2016 kello: 17:55:26
----------------------------------------------------------------------

Re: Agilityn tulevaisuus

Vastineena juttuun: Re: Agilityn tulevaisuus, jonka kirjoitti: Kaikki muu , Marraskuun 12, 2016 kello: 12:42:31:

Kaikki muu kirjoitti:
» Kaikki muu uuden säännön sisällöstä on täysin kilpailijan edellytysten parantamista kilpailusuorituksen tasavertaisuuden saavuttamiseksi paitsi tuo kerroin. Kaikki muu on myös täysin perusteltua ja selvää. Näin pitääkin olla. On hienoa, että kaikki kisaavat agilitya samoissa luokissa.

» Onko kerroin oikea tapa vai ei? Jos ollaan sitä mieltä, että kerroin on oikea vastaus, niin jäljelle jää vielä monia kysymyksiä. Miten kertoimen määrittäminen tehdään? Hallituksen ammattitaito ei siihen riitä, en tiedä kenen riittäisi. Tarvitaan hyvin monimutkainen lääketieteellinen analyysi siitä, kuinka suuri vaikutus terveysrajoitteilla on ohjaamiseen. Ohjaamiseen perustuvasta kertoimestahan tässä on kysymys, ei koiran nopeuskertoimesta. Vielä täytyy arvioida, että mikä tuo kerroin olisi eri tyyppisesti toimivilla koirilla. Vääjäämättä toiset koirat irtoavat enemmän ja toiset vähemmän, joten kerrointa ei voida määritellä samaksi, jos sama ohjaaja ohjaa kahta erilaista koiraa. Tämä kaikki on teoriaa ja hiusten halkomista, mutta tarkoituksena on vain todeta, että oikeaa kerrointa on älyttömän vaikea antaa.

» Jos oikean tasoituskertoimen antaminen on vaikeaa tai se ei onnistu, niin kyseessä on vähäisemmällä tiedolla annettava kannustekerroin. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tasoituskertoimella pyritään etsimään mahdollisimman tarkka luku ja kannustuskertoimella pyritään antamaan hyvä kannuste. Tavoite on aivan erilainen ja perustuu eri lähtökohtaan. Golfissa on tasoituskerroin, joka muuttuu myös osaamisen karttuessa.

» Kannustekertoimen ongelma on, että jos jollakin on kohtuuttoman suuri kannustekerroin, niin kilpaileminen häntä vastaan tulee mahdottomaksi. On kuitenkin vaikeaa sanoa, mikä on kohtuuttoman suuri kerroin ja mikä ei. Kannustan kaikkia parakilpailijoita kilpailemaan ja harrastamaan, mutta en tiedä minkälaisen kannustuskertoimen he tarvitsisivat. Se on selvää, että heidän fyysiset rajoitteensa tekevät heistä aina eriarvoisia suhteessa muihin kilpailijoihin.

» Parakisaajat voivat olla siltä osin rauhassa, että en kadehdi teiltä mitään, en väheksy tai vähäisimmässäkään määrin halua teille mitään pahaa vaan päin vastoin kaikkea mahdollista hyvää. Toivon, että voittaisitte mahdollisimman monta kilpailua.

Kun lukee tätäkin kokonaista viestiketjua, luulen että jatkossa moni parakisaaja jää pois tai ei edes uskaltaudu hakeutumaan parakisaajaksi. Ikävä kyllä.

Vertailut eri lajeihin on ihan turhaan. Tämä ei ole hevostelua, ei kolopalloa eikä mitään muuta kuin harrastuspohjaista leikkimieli kisaamista koiran kanssa. Jokaisessa lajissa on omat säännöt ja niillä mennään.

Mielenkiintoista tässä on myös se, kolmelta eri palstalta tämän lisäksi lukeneena vilkasta keskustelua että kovin moni luulee tietävänsä...mutta ei tiedä. Muut kisaajat kuin ei saa tietoon parapäätöstä, sen näkee vkt + tuomari. Ei siitä sen enempää huudella.
Lisäksi vielä se, että moni luulee tietävänsä parapäätöksen perustuvan maksetun lääkärin lausuntoon. Ei ne päätöstä siellä hallituksessa ainakaan kaikkien osalta tee. Osa joutuu tekemään liitteeksi laajan selvityksen, videoita, todistuksia ja lausuntoja lääkäriltä yms. Ei niitä iltakouluna päätetä. Joidenkin kohdalla on käytetty vielä lisäksi ulkopuolisen lääkärin ( sagin toimesta) arvioitavana asia.

Mutta itse toivoisin, että ne jotka tätä harrastusta urheilulajiksi aktiivisesti ajoivat lukisivat tämän ketjun ja joku toimittajakin vielä voisi tehdä agi-paragi jutun, kuinka tässä lajissa nyt urheilullisesti toimitaan.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]