Re: Ranking mättää


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti jesuppa , Lokakuun 21, 2016 kello: 14:03:17
----------------------------------------------------------------------

Re: Ranking mättää

Vastineena juttuun: Re: Ranking mättää, jonka kirjoitti: Tulostietojen tarkastaminen , Lokakuun 21, 2016 kello: 11:44:24:

Tulostietojen tarkastaminen kirjoitti:
» preyhs kirjoitti:
» » 💩 kirjoitti:
» » » ----- kirjoitti:

» » » » Mistä tarkoitat, että tulokset pitää saada eteenpäin järjellisessä ajassa? Jos meinaat, että seuralta, niin siitä ei kyllä tosiaankaan ole kyse, tulokset lähtevät vahvistettuina vuorokaudessa, mutta eivät näy rankingissa kolmen kuukauden päästäkään.

» » » En ota kantaa siihen onko vika seuroissa vai SAGIn toimistossa tuolta osin. Jos tulokset ovat täysin virheettömät ja täyttävät kaikki muodolliset vaatimukset ja niissä menee noin kauan niin kannattaisi varmaan seuran puolelta olla yhteydessä SAGIn toimistoon ja tiedustella että missä vika.

» » » Pointti oli todellakin vain, että riippumatta onko käytössä nykyinen virallinen ranking vai vanha EO-ranking, tulokset eivät päivittyisi kumpaankaan ennenkuin toimisto on ne vahvistanut, koska vahvistamattomia (mahdollisesti virheellisiä) tuloksia ei voida käyttää laskennassa.

» » Mitä tarkoitat, että toimisto vahvistaa tulokset?

» Nykyisellään mitään seurojen toimittamia tuloksia ei viedä suoraan tietokantaan ennen kuin tulokset on käyty läpi ja tarkistettu, että paperiset (virallinen tuomarin vahvistama tulospöytäkirja) ja sähköiset tulokset vastaavat toisiaan ja sähköisten tulosten yllättävän yleiset puutteet ja virheet on korjattu, jotta tiedot ovat järjestelmän hyväksymässä muodossa.

Minä mietin, että mitä virheitä siis niissä käytännössä on? Meillä ainakin sähköisistä tulostetaan suoraan paperiset, joten missä välissä niihin voi tulla virheitä? Olen ehkä palikka, kun en tajua.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]