Re: Toleranssiajatus?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Heinäkuun 8, 2016 kello: 18:27:09
----------------------------------------------------------------------

Re: Toleranssiajatus?

Vastineena juttuun: Toleranssiajatus?, jonka kirjoitti: eti , Heinäkuun 8, 2016 kello: 15:15:53:

ASB-lehdessä vuoden 2008 lopulla julkaistu juttu, jossa oli myös kuvitusta:

ESTESEMINAARI RIIHIMÄELLÄ

SAGIn ja sen jäsenseurojen ”Pelle Pelottomat” eli väki, jolle tämän hienon lajin harrastamisessa ovat tuttuja myös ruuviväännin, pora, rälläkkä, vasara, mauseri, pensseli ja monet muut tekniset apuvälineet kokoontui isänpäivänä sunnuntaina 9.11.2008 pohtimaan esteiden rakentamisen saloja. Vaikka yhtään ainutta ohjauslinjaa ei käsitelty tai etsitty, tuntui osallistujajoukko olleen täysin rinnoin agilityn hengessä paikalla.

Aamu aloitettiin RIMAn hallilla 9.30 SAGIn teknisen toimikunnan ja hallituksen jäsenen Matti Mustosen avauksella. Insinöörinä Matti onkin mitä soveliain vetäjä myös tällaiselle tekniikkaan perustuvalle tapahtumalle. Kurssin vetovastuu oli teknisen toimikunnan ja tuomareiden teknisen ryhmän jäsenillä.

Este esteeltä

Kokeneen tuomarin Martti Salosen johdolla käytiin läpi este esteeltä niihin liittyviä hyviä ja vähän huonompiakin rakennustapoja. Osallistujille kävi käytännön esimerkkien perusteella vähitellen selväksi, että turvallisuuden kannalta ei ole suinkaan samantekevää, kuinka esteet toteutetaan. ”Mara” kertoi käytännön esimerkkinä nähneensä tapauksen, jossa A-este sortui koiran alta suorituksen aikana. Onneksi ei tilanteessa käynyt kuinkaan, mutta oli hyvä osoitus siitä, että jo alkeiskurssilla tulisi kaikki osallistujat perehdyttää yhdistyksen esteiden oikeaan käyttöön.

Jokaisen esteen toteuttamisessa on oma haasteensa. Sääntökirja antaa mittoja ja esittelee kuvia, mutta jokainen, joka on esteitä rakentanut tietää, että pelkästään niiden kuvien perusteella ei esteitä ole mahdollista rakentaa. Yhtenä selvänä esimerkkinä voisi ottaa vaikkapa esteiden pinnan liukkauden eston. Säännöissä puhutaan vain, että kontaktiesteen pinta ei saa olla liukas. Avoimeksi jää suuri joukko kysymyksiä. Minkälaiset pinnoitteet ovat sallittuja? Perinteisesti on käytetty puupinnan maalaamista ja hiekoittamista, mutta jo soveltuvan maalinlaadun tai hiekanjyvien koosta on erilaisia käsityksiä. Nykyisin on tullut käyttöön varsinkin alumiiniesteissä myös erilaiset kumipinnoitteet ja matot. Näitäkin materiaaleja on olemassa kuitenkin hyvin monenlaisina versioina, joten jonkinlaisia ohjeita myös niiden käytöstä on tulevaisuudessa annettava.

Esteiden rakentamisen kannalta ongelmallisimmasta päästä ovat rengas ja keinu. Renkaan ongelmina nähtiin mm. varsinaisenrenkaan määrittelemättömyys muulta kuin aukon minimi- ja maksimikoon osalta. Säännöt sallisivat vaikka formularenkaan käytön, vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Joku totesikin, että silloin olisi kyseessä ilmassa roikkuva putki. Tuomarit korostivat myös, että renkaan ja kehikon väliin tulisi jäädä riittävästi tilaa, jotta koiralla olisi realistiset mahdollisuudet myös mennä tuosta välistä. Heräteltiin keskustelua jonkinlaisesta ”sabluunakoirasta” , jolla voitaisiin mitata, että väli olisi riittävä. Samoin todettiin, että renkaan täytyy antaa jonkin verran periksi, sillä täysin paikoillaan jököttävä rengas, joka on tiukasti kiristetty kehikkoon, on koiran kannalta kuin juoksisi kohti betoniseinää, jossa on aukko. Jos aukkoon ei osu, niin lopputulos voi olla todella murheellinen. Hyvä rengas ei siis kaadu, mutta pysyy paikallaan juuri sopivasti ja antaa myöden, jos törmäys tapahtuu. RIMAlla oli käytössä mm. rengas, jossa iskua oli pehmennetty jousimekanismilla, joka lievensi koiraan kohdistuvaa törmäysvoimaa kuten iskunvaimennin. Keinun kohdalta koettiin ongelmallisimmaksi ylipäätään tehdä FCI:n sääntöjen mukaista estettä. Tältä osin ”Isossa Sääntömuutoksessa” onkin odotettavissa kansallinen tarkennus, joka toivottavasti parantaa nykyisin hieman epäselvää tilannetta.

Kabinettivääntöä

Puolen päivän jälkeen siirryttiin harrastamaan kabinetti-neuvotteluita. Paikallisen ABC-liikenneaseman kabinettiin oli ahtautunut 40 henkeä ja enempää ei sinne olisi mahtunutkaan. Heti alkuun käytiin läpi eri tehtäviä ja vastuita, jotka liittyvät esteiden käyttöön. Vanhoissa säännöissä korostuu tuomarin rooli siitä, että hänen tulee käyttää vain sääntöjen mukaisia esteitä. Näin on jatkossakin, mutta kunhan uudet säännöt astuvat voimaan niin niissä korostuu myös seurojen, ylitoimitsijan ja ratamestarin vastuu. On tunnustettava se tosiseikka, että tuomari saattaa nähdä kilpailuun tarjolla olevat esteet ensimmäistä kertaa vain tuntia ennen kilpailua ja hänen tulisi muutamassa minuutissa ratkaista, onko este käyttökelpoinen ja turvallinen. Kuitenkin jo esteen valmistajan, olipa kyseessä seura itse tai kaupallinen toimija, tulisi rakentaa vain turvallisia esteitä. Myös kilpailun järjestäjällä on runsaasti käyttökokemusta omista esteistään ja siksi järjestäjän tai sen edustajan ei tulisi edes tarjota tuomarille sellaisia esteitä, joiden ei usko soveltuvan kilpailun olosuhteisiin tai mikäli järjestäjä tietää esteessä olevan jotain toiminnallista tai teknistä vikaa. Ylipäätään vaaralliseksi epäiltyjä esteitä ei tulisi käyttää edes harjoituksissa.

Esteiden huollolla on myös suuri merkitys esteiden turvallisuudelle. Vaikka esteet olisivat alun pitäen turvallisia, niin käyttömäärästä ja olosuhteista riippuen niiden toimintakunto heikkenee. Seuran tehtävänä on aktiivisesti seurata omien esteidensä kuntoa ja järjestää niille asianmukainen huolto. Huollon tarve saattaa vaihdella huomattavastikin, joten ainoastaan kalenteriin ei tule tuijottaa, vaan on aktiivisesti seurattava esteiden kuntoa.

Toleranssit

Esteiden rakentamisen toleranssit on aihe, josta vuosia ollaan keskusteltu ja niistä on jokaisella ollut jonkinlainen oma mielipiteensä. Nyt Asko Jokinen oli koonnut ensimmäisen toleransseihin syventyneen kokonaisvaltaisen yhteenvedon keskustelun pohjaksi. Juuri näistä suhtautumisista erilaisiin mittoihin on vuosikausia esteenrakentajat vääntäneet kättä. Esteseminaarin osallistujat saivat nyt ensimmäistä kertaa jonkinlaisen käsityksen siitä, minkälaisia erilaisia mitta-asioita esteiden rakentamiseen liittyy, kun pyritään huomioimaan miten toinen mahdollinen mittavaatimus saattaa vaikuttaa myös toiseen vaatimukseen tai mikä olisi hyväksyttyä ja mikä ei. En edes yritä kuvailla tässä näiden eri vaikutusten tarkkaa merkitystä estekohtaisesti, sillä niin hienojakoista ja monisyistä tuo toleranssiasia on, jos sitä oikeasti pohtii eikä vain pyri menemään siitä, missä aita on matalin. Tästä uskon kaikkien läsnäolijoiden olleen yhtä mieltä. Tässä on myös kokonaisuus, jonka suhteen on vielä paljon tehtävää ja myös paljon koulutettavaa. Todella positiivisena näin kurssilaisten uppoutumisen näihin milleihin ja sentteihin tavalla, joka osoitti, että he myös ymmärsivät niiden merkityksen ja tarpeen.


Esterakentamisen esimerkkejä

Lopputunteina käytiin läpi käytännön esimerkkejä esteiden rakenneratkaisuista Jari Lukkarisen ja Pentti Nenosen esittämien kuvien pohjalta. Molemmat ovat kokeneita esteiden rakentajia ja ovat tehneet esteistä useampia ratkaisuja. Esityksissä kävikin molempien osalta usein esille, että tässä kuvassa oli kysymys versiosta 1 ja seuraavassa versiosta 2 ja sitten versiosta 3 ja niin edelleen. Tällä tavalla kokemus vähitellen kartuttaa tietoa ja pikkuhiljaa löydetään aina toimivampia ratkaisuja. Myös sääntömuutokset näkyivät käytännön ratkaisuissa. Kun A-esteeltä vaadittiin kahta eri asentoa oli myös tekninen ratkaisu erinäköinen kuin miltä se näyttää vaadittaessa vain yhtä asentoa.

Estetalkoiden yhteistyö

Kurssilaiset osoittivat esimerkillistä aktiivisuutta ja kertoivat avoimesti omista onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan esteratkaisuissa. SAGIn kannalta on myös nähtävä, että SAGI voi toimia vain yhteistyökanavana sen jäsenyhdistysten ja harrastajien kesken. Myös kaupallisilla yrittäjillä on esteasiassa oma roolinsa, sillä nykyään monet seurat jo pääasiassa ostavat esteet ulkopuolelta sen sijaan, että tekisivät ne itse. Miten tahansa esteitä tulevaisuudessa hankitaan, rakennetaan tai huolletaan, tarvitaan monessa asiassa yhteistyötä. On kaikkien osapuolien etu, että käytettävissä olisi mahdollisimman paljon tietoa oikeista ja hyvistä rakentamistavoista.

Turvallisuus

Mitä tahansa esteasioissa tehdäänkin, niin ykkösasia on nyt ja tulevaisuudessa TURVALLISUUS. Se tulee olla kirkkaana kaikkien estetalkoisiin osallistuvien mielessä.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]