Re: Toleranssiajatus?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Heinäkuun 8, 2016 kello: 18:41:33
----------------------------------------------------------------------

Re: Toleranssiajatus?

Vastineena juttuun: Toleranssiajatus?, jonka kirjoitti: eti , Heinäkuun 8, 2016 kello: 15:15:53:

Tässä Askon Excelistä kopiota. Ei välttämättä jäsenny tähän oikein. Ollaan selvitetty sekä tuomareille että esterakentajille. Nämä ajatukset on myös sisällytetty uusimpiin ja tuleviin sääntöihin. Este-guidelinesista on olemassa versio, joka on siis kansainvälinen, mutta kuuluu tuomareiden työvälineisiin. Lopullinen versio tulee, kun FCI hyväksyy uudet säännöt kokonaisuudessaan. Eskolan Kaisan kuvia olette saaneet ihailla jo vuosien ajan sääntökirjassa. Kaikki siis vain ihailemaan. Ne ovat aivan toista tasoa kuin vuoden 2001 sääntökirjan kuvat.
09.11.2008
Tekninen ohjeistus
Toleranssit
0. Määrittelyt

Esteiden tulee olla sääntöjen ja oheisten piirrosten mukaisia.
Agilitytuomari vastaa viime kädessä siitä, että radalla käytetään vain turvallisia esteitä.
Kilpailunjärjestäjä on vastuussa siitä, että agilitytuomarin käytettäväksi tarjotaan sääntöjenmukaisia, hyväkuntoisia ja turvallisia esteitä.
SAGI voi antaa esteiden turvallisuuteen liittyviä täydentäviä ohjeita.
NA = Toleranssia min- tai max + arvoa Ei MÄÄRITELLÄ , tarvittessa voidaan määritellä suositus tapauskohtaisesti
PO = Poikkeus
Pelisäännöt:
0.1 Kaikille mitoilla määritellään "min -" ja "max +" arvo
0.2 Mittoja on kahdenlaisia a) rakenteellisia mittoja b) sijoitteluun liittyviä mittoja toleranssit ko.. Taulukossa on annettu molemmille mitoille toleranssit
0.3 Säännöissä epämääräisille mitoille/määrittelyille voidaan antaa tarvittaessa tarkempi mittausmäärittely

1. Mitat joissa on selkeä "alue" esim. 120-150cm sekä joissa annetaan "vähintään xx" ja "enintään yy"; Näissä mitoissa ei sallita alituksia eikä ylityksiä ts. min- =0 ja max+ =0
2. Mitat joissa on "vähintään" maininta . Näissä mitoissa ei sallita alituksia ts. min- =0 , max+-arvo määritellään tapauskohtaisesti
3. Mitat joissa on "enintään" maininta . Näissä mitoissa ei sallita ylityksiä ts. max+ =0 , min- -arvo määritellään tapauskotaisesti.
4. Mitta jolle annetaan "noin" tai "tulisi olla" -arvo esim. n. 50cm, näille mitoile määritellään sekä "min- "ja "max+" arvo tapauskohtaisesti
5. Koiran suorittettavaa tarkkaa korkeus tai pituus mittaa ei missään tilanteessa saa ylittää max +=0
6. Koiran suorittettavaa tarkkaa korkeus, pituus tai leveys mittaa ei missään tilanteessa saa alittaa min -=0
7. Mitta joka voidaan luokitella painoarvoltaan vain rakenteelliseksi tai sitä vastaavaksi ja sitä kautta sille voidaan antaa rakenteellinen toleranssi min-=xx tai/ja max+=yy
8. Guidlines for Agility-Judges määrittely
9. Asia joka täytyy määritellä tarkemmin, erityisesti turvallisuus mielessä
Pelisääntö Nro Este/asia yksikkö toleranssi +/- mm Sääntö viite Asettelu/mitta suositus Mittaustarkennus määrittely
1. Lähtö- ja maalialue Lähtö- ja maalialue
2 Lähtö- ja maalialue Alue min - 0 vähintään 6m ennen ensimmäistä estettä ja 6m jälkeen viimeisen esteen
2 Lähtö- ja maalialue Alue max + NA vähintään 6m ennen ensimmäistä estettä ja 6m jälkeen viimeisen esteen -
NA Lähtö- ja maalialue Ajanottolaitteisto SAGI voi antaa ajanottolaitteita koskevia ohjeita Vaatii selkeän ohjeen
2. Lähtölinja Lähtölinja
NA Lähtölinja Lähtölinjan et. min - NA enintään 1m ensimmäisestä hyppyesteestä Suositus:n. 15-25 cm hyppyrimasta
3 Lähtölinja Lähtölinjan et. max + 0 enintään 1m ensimmäisestä hyppyesteestä
4 Lähtölinja Lähtölinjan et. min - 100 tulisi olla 50 cm molemmin puolin hyppyriman päiden linjasta
4 Lähtölinja Lähtölinjan et. max + 0 tulisi olla 50 cm molemmin puolin hyppyriman päiden linjasta
3. Hyppyeste Hyppyeste
6 Hyppyeste Korkeus min - 0 25, 35, 55, (25-35, 35-45, 55-65)
5 Hyppyeste Korkeus max + 0 35, 45,65 (25-35, 35-45, 55-65)
PO Hyppyeste Korkeus min - 5 vain korkeudella 35cm Poikkeus koska 35 on S-luokan maksimi ja M-luokan minimi
1 Hyppyeste Riman Ø min - 0 28mm (vähintään 28mm ja enintään 50mm)
1 Hyppyeste Riman Ø max + 0 50mm (vähintään 28mm ja enintään 50mm)
2 Hyppyeste Siivekken korkeus min - 0 Korkeimmasta hyppykorkeudesta vähintään 20cm Suositus:65+xxcm riman päältä-siivekkeen päähän
2 Hyppyeste Siivekken korkeus max + NA Korkeimmasta hyppykorkeudesta vähintään 20cm Suositus:65+xxcm riman päältä-siivekkeen päähän
2 Hyppyeste Suoritettava osuus min - 0 Vähintään 120cm
2 Hyppyeste Suoritettava osuus max + NA Vähintään 120cm Suositus:riman pituus xxcm
4. Sarjaeste Sarjaeste
6 Sarjaeste Väli FCI min - 0 Hyppyjen välinen matka (S=2m,M=3m,L=4m)
7 Sarjaeste Väli FCI max + 50 Hyppyjen välinen matka (S=2m,M=3m,L=4m)
8 Sarjaeste Väli FIN min - 0 4,5 m ja enintään 7 metriä. katso Guidelines for Agility-Judges mittausperiaate
8 Sarjaeste Väli FIN max + 0 4,5 m ja enintään 7 metriä. katso Guidelines for Agility-Judges mittausperiaate
5. Okseri Okseri
7 Okseri Suoritus syvyys min - NA 30, 40 ja 55cm riman laidasta-riman laitaan
5 Okseri Suoritus syvyys max + 0 30, 40 ja 55cm riman laidasta-riman laitaan
2 Okseri Suoritusleveys min - 0 120cm Vertaa hyppyesteet
NA Okseri Suoritusleveys max + NA
1 Okseri Aitojen korkeusero min - 0 15cm (15-25cm) riman päältä-riman päälle
1 Okseri Aitojen korkeusero max + 0 25cm (15-25cm) riman päältä-riman päälle
PO Okseri Aitojen korkeusero muut +/- 5 S-Luokan okseri alemmat korkeudet 20cm, 15cm, 10cm Poikkeus koska S-luokaan tarvotaan lisäkorkeudet alapäähän 15-25cm korkeuseron takia
6. Muuri Muuri
6 Muuri Korkeus min - 0 25, 35, 55, (25-35, 35-45, 55-65)
5 Muuri Korkeus max + 0 35, 45,65 (25-35, 35-45, 55-65)
PO Muuri Korkeus min - 5 vain korkeudella 35cm Poikkeus koska 35 on S-luokan maksimi ja M-luokan minimi
4 Muuri Muurin paksuus min - 0 n.20cm
4 Muuri Muurin paksuus max + 30 n.20cm
4 Muuri Tornin korkeus min - 50 n. 120cm
4 Muuri Tornin korkeus max + 50 n. 120cm
1 Muuri Tornin paksuus min - 0 20cm (20-40cm)
1 Muuri Tornin paksuus max + 0 40 (20-40cm)
2 Muuri Suoritettava osuus min - 0 Vähintään 120cm
2 Muuri Suoritettava osuus max + NA Vähintään 120cm Suositus:Suoritettavan osuuden pituus xxcm
6. Pituushyppy Pituushyppy
1 Pituushyppy Esteen kok.pituus min - 0 40, 70, 120, (40-50, 70-90, 120-150)
1 Pituushyppy Esteen kok.pituus max + 0 50, 90, 150, (40-50, 70-90, 120-150)
6 Pituushyppy Osien leveys min - 0 120cm
7 Pituushyppy Osien leveys max + 30 120cm
7 Pituushyppy Korkeus min - 5 Matalin 15cm ja korkein 28cm
5 Pituushyppy Korkeus max + 0 Matalin 15cm ja korkein 28cm
7 Pituushyppy Osan syvyys min - 5 15cm
7 Pituushyppy Osan syvyys max + 5 15cm
2 Pituushyppy Kulmakepit min - 0 Vähintään 120cm
2 Pituushyppy Kulmakepit max + NA Vähintään 120cm
7. Rengas Rengas
1 Rengas Aukon halkaisija min - 0 45-60cm
1 Rengas Aukon halkaisija max + 0 45-60cm
7 Rengas Aukon keskipiste min - 5 Maasta mittauttuna 55cm (S,M), 80cm (L)
7 Rengas Aukon keskipiste max + 0 Maasta mittauttuna 55cm (S,M), 80cm (L)
NA Rengas Renkaan paksuus min - NA Ei ole määritelty
NA Rengas Renkaan paksuus max + NA Ei ole määritelty
7 Rengas Jalustan pituus min - 50 Esteen jalustan tulee olla pituudeltaan noin puoli-toista kertaa se korkeus, jossa renkaan yläreuna olisi maasta mitattuna, kun kyseistä rengasta käy-tettäisiin maksiluokassa
7 Rengas Jalustan pituus max + 50 Esteen jalustan tulee olla pituudeltaan noin puoli-toista kertaa se korkeus, jossa renkaan yläreuna olisi maasta mitattuna, kun kyseistä rengasta käy-tettäisiin maksiluokassa
9 Rengas Jalustan korkeus min - Ei ole määritelty Vaatii selkeän ohjeen
9 Rengas Jalustan korkeus max + Ei ole määritelty Vaatii selkeän ohjeen
NA Rengas Kehikon leveys min - NA Ei ole määritelty Vaatii selkeän ohjeen "Koiran" pitää mahtua renkaan ja kehikon väistä
NA Rengas Kehikon leveys max + NA Ei ole määritelty Vaatii selkeän ohjeen "Koiran" pitää mahtua renkaan ja kehikon väistä
8. A-este A-este
7 A-este Korkeus min - 10 170cm
7 A-este Korkeus max + 10 170cm
6 A-este Leveys ylhäällä min - 0 90cm
7 A-este Leveys ylhäällä max + 10 90cm
1 A-este Leveys alhaalla min - 0 90-115cm
1 A-este Leveys alhaalla max + 0 90-115cm
1 A-este Osan pituus min - 0 2,65-2,73m
1 A-este Osan pituus max + 0 2,65-2,73m
7 A-este Listan leveys min - 0 20mm
7 A-este Listan leveys max + 2 20mm
1 A-este Listan korkeus min - 0 5-10mm
1 A-este Listan korkeus max + 0 5-10mm
4 A-este Lista väli min - 3 n.25cm
4 A-este Lista väli max + 0 n.25cm
6 A-este Maalaus raja min - 0 106cm
7 A-este Maalaus raja max + 5 106cm
6 A-este Listan kiinnitys min - 0 Listaa ei saa kiinnittää alle 10 cm päähän kontaktialueen reunasta
NA A-este Listan kiinnitys max Listaa ei saa kiinnittää alle 10 cm päähän kontaktialueen reunasta Määräytyy 10cm min mitasta, listaleveydestä 20mm ja listavälistä 25cm ja toleransseista
6 A-este Lappeen ja maanpinnan vapaa väli min 0 Ei ole määritelty Suositus mitta 0mm
5 A-este Lappeen ja maanpinnan vapaa väli max + 0 Ei ole määritelty enintään 1cm
9. Puomi Puomi
1 Puomi Korkeus min - 0 vähintään 120 cm, enintään 135 cm
1 Puomi Korkeus max + 0 vähintään 120 cm, enintään 135 cm
6 Puomi Leveys min - 0 30cm
7 Puomi Leveys max + 5 30cm
1 Puomi Osien pituus min - 0 vähintään 360 cm, enintään 420 cm
1 Puomi Osien pituus max + 0 vähintään 360 cm, enintään 420 cm
7 Puomi Listan leveys min - 0 20mm
7 Puomi Listan leveys max + 2 20mm
1 Puomi Listan korkeus min - 0 5-10mm
1 Puomi Listan korkeus max + 0 5-10mm
4 Puomi Lista väli min - 3 n.25cm
4 Puomi Lista väli max + 0 n.25cm
6 Puomi Maalaus raja min - 0 90cm
7 Puomi Maalaus raja max + 5 90cm
6 Puomi Listan kiinnitys min - 0 Listaa ei saa kiinnittää alle 10 cm päähän kontaktialueen reunasta
NA Puomi Listan kiinnitys max Listaa ei saa kiinnittää alle 10 cm päähän kontaktialueen reunasta Määräytyy 10cm min mitasta, listaleveydestä 20mm ja listavälistä 25cm ja toleransseista
6 Puomi Lappeen ja maanpinnan vapaa väli min 0 Ei ole määritelty Suositus mitta 0mm
5 Puomi Lappeen ja maanpinnan vapaa väli max 0 Ei ole määritelty enintään 1cm
10. Keinu Keinu
7 Keinu Korkeus min - 5 Esteen keskiosan pinnan korkeus 1/6-osa keinulaudan pituudesta
7 Keinu Korkeus max + 5 Esteen keskiosan pinnan korkeus 1/6-osa keinulaudan pituudesta
6 Keinu Leveys min - 0 30cm
7 Keinu Leveys max + 5 30cm
1 Keinu Pituus min - 0 vähintään 365 cm, enintään 425 cm
1 Keinu Pituus max + 0 vähintään 365 cm, enintään 425 cm
6 Keinu Maalaus raja min - 0 90cm
7 Keinu Maalaus raja max + 5 90cm
6 Keinu Lappeen ja maanpinnan vapaa väli min 0 Ei ole määritelty Suositus mitta 0mm
5 Keinu Lappeen ja maanpinnan vapaa väli max 0 Ei ole määritelty enintään 1cm
11. Pujottelu Pujottelu
1 Pujottelu Keppien Korkeus min - 0 100-120cm
1 Pujottelu Keppien Korkeus max + 0 100-120cm
1 Pujottelu Kepin paksuus min - 0 3-5cm
1 Pujottelu Kepin paksuus max + 0 3-5cm
7 Pujottelu Keppi väli min - 2 ovat 60 cm etäisyydellä toisistaan (vapaa väli).
7 Pujottelu Keppi väli max + 2 ovat 60 cm etäisyydellä toisistaan (vapaa väli).
12. Pöytä Pöytä
7 Pöytä Korkeus min - 5 35cm (S,M), 60cm (L)
5 Pöytä Korkeus max + 0 35cm (S,M), 60cm (L)
1 Pöytä Pinnan mitat min - 0 vähintään 90 x 90 cm ja enintään 120 x 120 cm
1 Pöytä Pinnan mitat max + 0 vähintään 90 x 90 cm ja enintään 120 x 120 cm
13. Avotunneli (putki) Avotunneli (putki)
6 Avotunneli (putki) Sisähalkaisija min - 0 60cm
7 Avotunneli (putki) Sisähalkaisija max + 10 60cm Sisämitta
1 Avotunneli (putki) Pituus min - 0 3-6m
1 Avotunneli (putki) Pituus max + 0 3-6m
14. Umpitunneli (pussi) Umpitunneli (pussi)
6 Umpitunneli (pussi) Sisäänkäynti Korkeus min - 0 60cm Sisämitta
7 Umpitunneli (pussi) Sisäänkäynti Korkeus max + 10 60cm Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Sisäänkäynti Leveys min - 0 60-65cm Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Sisäänkäynti Leveys max + 0 60-65cm Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Tunneliosa Pituus min - 0 2,5 - 3,5m Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Tunneliosa Pituus max + 0 2,5 - 3,5m Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Tunneliosa Halkaisija min - 0 60-65cm Sisämitta
1 Umpitunneli (pussi) Tunneliosa Halkaisija max + 0 60-65cm Sisämitta

----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]