Re: Mitä tapahtui Liedossa?


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti Agilitysäännöt , Kesäkuun 27, 2016 kello: 09:18:53
----------------------------------------------------------------------

Re: Mitä tapahtui Liedossa?

Vastineena juttuun: Re: Mitä tapahtui Liedossa?, jonka kirjoitti: Jaana Mero, VKT , Kesäkuun 26, 2016 kello: 15:39:02:

Menikö sääntöjen mukaan?

Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta pois sulkeminen. Agilitytuomarilla on oikeus sulkea koirakko pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta, mikäli ohjaajan käyttäytyminen on ollut erittäin moitittavaa, eikä puhuttelua tai kilpailupöytäkirjan merkintää voida pitää riittävänä toimenpiteenä. Agilitytuomarin on suljettava koirakko pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta, mikäli ohjaaja kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana syyllistyy koiran kurittamiseen tai muuhun koiran sopimattomaan kohteluun.

Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta pois suljetun koirakon kilpailun tai kaikki kilpailutapahtuman aikana saavuttamat tulokset poistetaan kilpailupöytäkirjasta eikä ohjaaja tai koira voi osallistua kyseiseen kilpailuun tai kilpailutapahtumaan. Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta sulkemisesta ja sen syystä on tehtävä merkintä kilpailupöytäkirjaan ja asiasta on ilmoitettava SAGIlle. Vakavista tapauksista SAGI tekee ilmoituksen Kennelliitolle toimenpiteitä varten.

Jaana Mero, VKT kirjoitti:
» Asia on käsitelty jo kisapaikalla kilpailijan ja tuomarin kesken.
» .
» .


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]