Re: Maksien joukkue-sm oikeudenmukaisuus


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Kesäkuun 20, 2016 kello: 11:53:14
----------------------------------------------------------------------

Re: Maksien joukkue-sm oikeudenmukaisuus

Vastineena juttuun: Re: Maksien joukkue-sm oikeudenmukaisuus, jonka kirjoitti: Onko? , Kesäkuun 20, 2016 kello: 00:27:25:

Säännöt ovat sääntöjä ja niiden mukaan toimitaan. On turhaa syyllistää ketään henkilöä tai seuraa, kun on toimittu sääntöjen mukaan. Itse en ole havainnut mitään sääntörikkomuksia. On jopa hieno asia, että kilpailijat tuntevat säännöt niin hyvin, että osaavat hyödyntää sääntöjen mahdollisuuksia. Joukkuekilpailuun osallistumisen osalta säännössä todetaan:

"Joukkue SM-kilpailu
SAGIn jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa joukkueen SM-kilpailuun kulloinkin voimassa olevien valintakriteerien mukaisesti. Yhdistykset voivat osallistua yhdellä mini-, medi- ja maksijoukkueella. Samassa kokoluokassa ohjaaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä, JONKA JÄSENEKSI OHJAAJA KUULUU. Koira voi kilpailla vain yhdessä joukkueessa."

Lisäksi

"Lisenssiehtojen mukaisesti kilpailulisenssin haltija voi poikkeuksellisesti edustaa toista SAGIn jäsenseuraa, jonka jäseneksi hän kuuluu, mikäli lisenssinhaltijan oma seura on antanut siihen kirjallisen luvan"

Edustuspoikkeusluvasta on olemassa jopa oma kaavake, jolla varmistetaan, että joukkueen lähettävä seura on tehnyt asiasta sääntöjen mukaisen päätöksen. Aikaisempina vuosina oli joskus hieman epäselvää, tekivätkö harrastajat omia päätöksiään ilman seurajohdon lupaa. Nykyään tämän ei pitäisi olla mahdollista ja lähtökohtaisesti en näe mitään syytä epäillä yhtäkään seuraa tämän asian unohtamisesta.

Lupalappu-käytäntöön mentiin aikoinaan, koska seurojen itse laatimat lupalaput olivat hieman sekavia ja niistä ei aina tiennyt, kuka päätöksen oli tehnyt. SAGIlle on tärkeätä, että päätöksen on tehnyt seurassa se taho, jolle on annettu asiasta sen sääntöjen mukainen toimivaltuutus ja että kaikissa tapauksissa kyseisen seuran hallitus vastaa seuran luvan saaneesta joukkueesta. Tämä on mahdollista vain, jos joukkueen jäsenet ovat myös seuran jäseniä. Samasta syystä joukkueen johtajan edellytetään olevan seuran jäsen. Joukkueen johtaja on sekä joukkueen että seuran puhemies kaikilla niillä valtuuksilla, jotka joukkueenjohtajalle kuuluvat. SAGIn kannalta kysymys on siis siitä, että jos joku joukkueessa "töppää", on löydettävissä se vastuutaho, jonka kanssa virallisesti toimitaan. Onneksi näitä "joukkuetöppejä" ei ole sattunut ja toivottavasti ei satukaan.

On tiukasti erotettava toisistaan sääntöjen vastainen toiminta ja keskustelu siitä tulisiko sääntöjä muuttaa. On eri asia, jos joku näkee yhden asian "epäkohtana" tai sääntöjen vastaisena toimintana. Yleensä tuppaa olemaan niin, että meillä on hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat "epäkohtia". Omalta osaltani haluan myös usein nostaa keskusteluun asioita, joita tulisi analysoida. Se, että jotain asiaa ja sen mielekkyyttä tai toimintamallia punnitaan, ei tarkoita edes omissa ajatuksissani sitä, että kyseessä olisi välttämättä "epäkohta" vaan monesti kyseessä on vain asia, johon täytyy ottaa kantaa ja olisi eduksi, jos kentältä tulisi hyviä perusteluita miksi joku toimintamalli olisi parempi kuin toinen. Minusta ei ole mielekästä syyllistää ketään, joka on toiminut sääntöjen mukaisesti, mutta toisaalta ei saa olla turhia pidäkkeitä sille, että koska ei haluttaisi syyllistää ei voitaisi jotain asiaa nostaa keskustelun aiheeksi. Toisaalta kenenkään ei ole syytä tuntea itseään syyllistetyksi, jos joku toinen nostaa juuri itseään tai seuraansa koskevan asian periaatteellisella tasolla ns. pöydälle. Jos asioista ei voida keskustella edes asioina ilman henkilökohtaisuuksia, ollaan väärällä tiellä puolin ja toisin.

Sen verran sohaisen taas muurahaispesää, että nostan pöydälle esimerkkikeskusteluaiheen, joka saattaisi kuumentaa hellankoukkuja:

- Nykyään on virallisiin arvokisoihin (SM- ja karsinnat) päästy tuloksilla, jotka eivät ole olleet riippuvaisia muiden kisaajien muualla saavuttamista tuloksista. Käytännössä siis näissä kisoissa ei ole valinta tapahtunut ranking-järjestelmän kautta. Kisaajia on voinut siis olla rajoittamaton määrä ainakin alussa.

- Kun vähitellen ollaan menossa kohti ranking-järjestelmää ja osallistujamäärä voi ollakin vaikkapa 100, niin onko sen lisäksi, että pisteiden kerääminen ranking kautta on oltava tasapuolista, huomioitava myös kilpailijoiden monipuolisuuden varmistaminen? Mitä tämä tarkoittaisi?

- Onko tulevan järjestelmän taattava jokaiselle kilpailijalle rajoittamaton oikeus yrittää saada ranking-sijoitus kuinka monella koiralla tahansa noiden 100 kilpailijan joukkoon vai olisiko keskusteluun nostettava osallistumisoikeuden rajoittaminen myös tältä osin? Onko se puhtaasti kilpailijan asia, jos hän yrittää arvokisoihin tai maajoukkueisiin yhdellä, kahdella tai vaikkapa viidellä koiralla? 100 kilpailijan joukossa useamman koiran mahdollisuudella on jo merkitystä jo pelkästään rajoittamisen kannalta. Teoriassa vaikkapa 20 huippuohjaajaa voisi lainakoirillaan täyttää koko 100 kilpailijan kiintiön varsinkin, kun voisivat kilpailla myös toistensa koirilla. Se ei olisi mikään mahdoton tehtävä, kun aikaa olisi vuosi. Kuinka todennäköistä se on, onkin toinen juttu. Toisaalta toista ääripäätä voisi edustaa ajatus siitä, että jokaisella ohjaajalla olisi mahdollisuus kilpailla vain ja ainoastaan yhdellä koiralla varsinaisessa arvokisassa. Silloin hän voisi kylläkin kerätä ranking-pisteitä kaikilla mahdollisilla koirilla, mutta hänen olisi tehtävä valinta, millä koiralla osallistuu karsintaan. Tämä malli taas johtaisi siihen, että tosiasiassa noin 20 - 25 ohjaajaa ranking-sijan 100 jälkeen myös saisi mahdollisuuden osallistua kisoihin.

Niin tai näin, tämäkin keskustelu on joskus käytävä! Hyviä perusteluita varmasti tulee löytymään ja lopputulosta en halua ennakoida.


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]